Midden-Groningen

Oude smederij Schildwolde gemeentelijke monument

De gemeente Midden-Groningen gaat nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen. Met een status als gemeentelijk monument is een pand beter beschermd tegen onzorgvuldige verbouwingen, de monumenten worden op een zorgvuldige manier versterkt en hersteld en monumenten mogen niet worden gesloopt. Een status als gemeentelijk monument heeft voor een eigenaar als voordeel onder meer dat het pand in een speciaal versterkings- en schadeherstel traject voor monumenten valt. Ook zijn er voor monumenteneigenaren meer financierings- en subsidiemogelijkheden.

Kindpakket 2018

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat alle kinderen moeten kunnen meedoen op school, met sport en/of culturele activiteiten. Vanaf 1 januari 2019 zijn de regels voor onder het kindpakket van de drie voormalige gemeenten geharmoniseerd voor Midden-Groningen, maar dat is nu nog niet het geval. Om mogelijk te maken dat ouders voor hun kinderen toch het kindpakket kunnen aanvragen in 2018 is het noodzakelijk dat het college regels vastgesteld tot 1 januari 2019.

Gemeentehuis Midden-Groningen in 2020 klaar

De gemeente Midden-Groningen heeft het plan voor de verbouw van Het Kielzog weer opgepakt. De bedoeling is dat in 2020 het complete gebouw gereed is, waarin Kielzog theater en muziekschool, Openbare Bibliotheek en gemeente samenwerken. Inmiddels is het Voorlopige Ontwerp gereed en dit gaat de raadscommissie op 12 juli bespreken.

Informatieavond Stadshart Hoogezand

Vanavond 28 juni 2018 vanaf 19.00 uur vindt de informatieavond voor omwonenden en belangstellenden plaats in Hotel Faber, Meint Veningastraat 123 in Hoogezand over de ontwikkeling van het noordelijk deel van het stadshart in Hoogezand. Wethouder Jan Jakob Boersma is daarbij aanwezig. U bent van harte welkom om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Tussenuitspraak Zonnepark Midden-Groningen

De Raad van State heeft vandaag 27 juni 2018 een tussenuitspraak gedaan over het ingestelde beroep tegen de aanleg van het zonnepark Midden-Groningen door Powerfield. De ingediende bezwaren van omwonenden zijn vandaag ongegrond verklaard. Wel moet het college van Burgemeester en Wethouders binnen zes weken een nieuwe belangenafweging maken over de gevolgen van het zonnepark voor de omwonenden; daarna zal de Raad van State een einduitspraak doen.

Pagina's