Gemeentenieuws

AANVRAGEN/MELDINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De gemeente heeft de volgende aanvragen/meldingen ontvangen (liggen niet ter inzage):
- nieuwe woning, Reiger 56, 9649LC in Muntendam (Z2017-00006773, 6 april 2017)
- realiseren Aldi supermarkt, Kerkstraat 77, 9636AB in Zuidbroek(Z2017-00007389, 19 mei 2017)
- vrijstaande woning met inpandige garage, bouwplan van Oosten Duurkenakker, 9651DB Meeden (Z2017-00008702, 19 mei 2017)

Gewijzigde dienstverlening afvalinzameling - hemelvaartsdag

Telefonische dienstverlening
Tijdens feestdagen is de gemeente telefonisch alleen bereikbaar voor het doorgeven van riool verstoppingen en gevaarlijke situaties in de openbare ruimte. Alle andere meldingen over de openbare ruimte en de afvalinzameling kunt u indienen via de digitale melding openbare ruimte op www.menterwolde.nl

Gewijzigde openstelling Afval Brengpunten en Composteerterrein
Het Afval Brengpunt in Slochteren, het Afval Aanbrengpunt in Hoogezand en het Composteerterrein zijn op Hemelvaartsdag -donderdag 25 mei 2017- gesloten.

VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN ‘DORPEN MENTERWOLDE’ TER INZAGE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de vier dorpen in Menterwolde. Ter voorbereiding op de formele procedure wordt een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Inhoud
Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ is het laatste onderdeel van de actualisering van de bestemmingsplannen voor Noordbroek, Zuidbroek, Muntendam en Meeden. Het nieuwe bestemmingsplan bevat geen grote veranderingen of nieuwe ontwikkelingen. Op kleine schaal worden wel mogelijkheden geboden voor bijvoorbeeld een beroep aan huis.

In dit nieuwe bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ worden de regelingen uit de vier bestaande ‘dorpsplannen’ op elkaar afgestemd en gewijzigde landelijke en provinciale wetgeving verwerkt. Verder worden nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen waarover al eerder besluitvorming heeft plaatsgevonden opgenomen in het nieuwe plan.

Het plan inzien
Met ingang van 25 mei 2017 ligt het voorontwerp bestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage. U kunt het plan op papier inzien op het gemeentehuis aan de Kerkstraat 2 in Muntendam. Digitaal kunt u het bestemmingsplan raadplegen via www.menterwolde.nl onder het kopje Plannen & Beleid / bestemmingsplannen in procedure. Hier vindt u ook een link naar het bestemmingsplan op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl en een link waar de bronbestanden beschikbaar zijn gesteld.

Inloopbijeenkomst
In juni worden twee inloopavonden georganiseerd in het gemeentehuis te Muntendam. Iedereen is van harte welkom om het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ te komen bekijken en vragen te stellen. Bent u een ondernemer in één van de dorpen en heeft u toekomstplannen? Wilt u een beroep aan huis beginnen? Heeft u een agrarisch bedrijf in één van de dorpen en heeft u uitbreidingsplannen? Dan is de inloopavond voor u mogelijk relevant! Heeft u een (agrarisch) bedrijf of woning in het buitengebied? Dan is het nieuwe bestemmingsplan ‘Dorpen Menterwolde’ en de inloopavond niet voor u van toepassing.

De inloopavonden worden gehouden op:
Donderdag 8 juni: 18.30 uur – 21.00 uur
Dinsdag 13 juni: 18.30 uur – 21.00 uur

Reageren op de plannen (indienen inspraakreactie)
Tot en met 5 juli 2017 kan iedereen een inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties kunt u richten aan het college van Burgemeester en Wethouders van Menterwolde, Postbus 2, 9649ZG Muntendam. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak maken met mevrouw L. Leewering van het cluster Beleid, tel. (0598) 654704. Hier kunt u tevens terecht voor meer informatie. De tijdig ingediende inspraakreacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming over het bestemmingsplan.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen - STATIONSSTRAAT 7 zuidbroek; WESTEIND 110 ZUIDBROEK; kerkstraat 55 muntendam

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Menterwolde heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen tot en met de hieronder vermelde datum:
• Stationsstraat 7, 9636BA in Zuidbroek, bouwen kantoorruimte en weeghuis, verlengd tot 21 juni 2017.
• Westeind 110, 9636CG in Zuidbroek, plaatsen omheining, verlengd tot 23 juni 2017.
• Kerkstraat 55, 9649GN in Muntendam, uitbreiden supermarkt COOP, verlengd tot 21 juni 2017.
Neem voor meer informatie contact op met de gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888

Melding Activiteitenbesluit - Kerkstraat 23 Muntendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde maakt bekend de volgende melding op grond van het Activiteitenbesluit te hebben ontvangen:
• Restaurant & Pizzeria Amigo, Kerkstraat 23, 9649GN in Muntendam, melding voor het veranderen van het bedrijf.
Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Menterwolde, tel. (0598) 658888.

Veteranendag 2017

Ieder jaar worden Nederlandse veteranen in het zonnetje gezet tijdens de landelijke Veteranendag. De gemeenten Menterwolde, Pekela en Veendam organiseren hiervoor op zaterdag 1 juli 2017 een gezamenlijke bijeenkomst voor veteranen uit de drie gemeenten. De bijeenkomst start om 16.00 uur in MFC De Noordsuythoeve, Schoolstraat 2 in Noordbroek. Deze bijeenkomst is een week na de landelijke bijeenkomst. Hierdoor hebben veteranen de mogelijkheid om ook de Nationale Veteranendag op 24 juni 2017 in Den Haag bij te wonen.

Gezamenlijk
Het is de laatste keer dat de Menterwolde, Pekela en Veendam de Veteranendag in deze samenstelling organiseren. Op 1 januari 2018 gaat de gemeente Menterwolde herindelen met de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Bijpraten
De gemeente Menterwolde is dit jaar gastgemeente. Burgemeester Rein Munniksma ontvangt de veteranen en spreekt ze toe. Daarnaast is er een moment van herdenken met een kranslegging. De veteranen in de drie gemeenten ontvangen een persoonlijke uitnodiging. De bijeenkomst geeft veteranen de gelegenheid om bij te praten met collega-veteranen of ervaringen uit te wisselen. Dit alles onder het genot van een drankje en een lekkere maaltijd.

Aanmelden
Bent u veteraan en woont in de gemeente Menterwolde, Pekela of Veendam? Dan bent u op zaterdag
1 juli 2017 van harte welkom in MFC De Noordsuythoeve in Noordbroek . U ontvangt ook een persoonlijke uitnodiging indien u geregistreerd ben bij het Veteraneninstituut. Vergeet niet u aan te melden voor 14 juni 2017 via een e-mail aan communicatie@veendam.nl of via telefoonnummer (0598) 652222.

Pagina's