Nieuwspagina MiddenGroningen

Informatiebijeenkomst Kindcentrum Slochterveldweg

In het kader van het bouwen van stevige en toekomstbestendige scholen, komt in Slochteren een nieuw kindcentrum. De gemeente Midden-Groningen wil graag met haar inwoners in gesprek over de stand van zaken rondom dit kindcentrum. Daarom is er op maandag 2 juli tussen 19:00 en 20:30 uur voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst in de Duurswoldhal aan de Slochterveldweg 1 in Slochteren.
 
Nieuw kindcentrum

Fietstourtocht de Ronde van Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen en tourfietsclub Tour 75 organiseren op zondag 15 juli de Ronde van Midden-Groningen, een fietstourtocht van 122 kilometer langs de grenzen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.  ‘We willen laten zien hoe groot en mooi Midden-Groningen is en tegelijkertijd deelname aan sport stimuleren’ legt mede-organisator wethouder Peter Verschuren uit.
Naast Verschuren zullen ook sportwethouder Erik Drenth, oud-burgemeester Peter de Jonge en de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen Adriaan Hoogendoorn zich onder de deelnemers bevinden.

Voorselectie gemeentelijke monumenten

Ons gebouwd erfgoed wordt bedreigd vanwege mijnwinning en aardbevingen. Daarom hebben we in 2017 al circa 1.200 karakteristieke woningen en andere objecten voor Midden-Groningen in kaart gebracht. Deze karakteristieke panden mogen niet zonder een vergunning worden gesloopt. Onder deze karakteristieke panden bevinden zich bijzonder waardevolle panden die door vele mensen gewaardeerd worden vanwege de unieke beeldwaarde ervan. Om deze panden extra goed te kunnen beschermen heeft het college besloten deze een status als gemeentelijk monument te geven.

Parkeerplaats Reewissel afgesloten voor vrachtwagens

Vanuit de omgeving van de parkeerplaats Reewissel in Muntendam zijn er klachten over geluidsoverlast. De overlast wordt veroorzaakt door vrachtauto’s die vaak vroeg in de ochtend vertrekken. De gemeente heeft daarom geluidsmetingen laten uitvoeren waaruit is gebleken dat de geluidsnormen worden overschreden. Daarom heeft het college besloten de parkeerplaats af te sluiten voor vrachtauto’s en andere grote voortuigen. Met de direct betrokkenen is inmiddels overleg gevoerd over deze maatregel.

Subsidie-aanvraag Warmtenet Hoogezand

De gemeente Midden-Groningen wil koploper zijn daar waar het duurzaamheid en de energietransitie betreft. Daarom heeft de gemeente samen met Waterbedrijf Groningen een aantal jaren aan een plan voor een warmtenet gewerkt. Dit plan voorziet in de warmtevraag van de woningen van de woningbouwcorporaties en gebruikt als warmtebron industriële restwarmte. Najaar 2017 is de planvorming afgerond. De eindconclusie is dat er voldoende industriële restwarmte is en dat het plan technisch uitvoerbaar is. Waterbedrijf Groningen is de partij die het plan moet gaan realiseren en exploiteren.

Pagina's