Participatieraad Menterwolde

De gemeente Menterwolde beschikt over een Participatieraad. Deze raad adviseert het College van B&W  gevraagd en ongevraagd op het brede terrein van de jeugdwet, participatiewet en Wmo.
De Participatieraad bestaat uit de volgende leden: Ingeborg Prins (voorzitter), Sikko van Bruggen (vice-voorzitter), Hilbrand Jan Pater (secretaris), Sinus Schuiling (penningmeester), Jan Venema, Ineke Meijer, Tony Hulsebos, Hans Confurius en Jos van der Meer.

Vergaderingen
De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar en worden ook aangekondigd in Tussenklappen en op de website van de gemeente Menterwolde 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Participatieraad, de heer H.J. Pater, tel. (0598) 451877 of mail naar h-pater@home.nl