Afval

Afvalinzameling in gemeente Menterwolde:
Actuele informatie vindt u op www.menterwolde.nl 
U kunt de afvalwijzer ook als app downloaden: www.mijnafvalwijzer.nl
Nuttige afvalscheiding informatie is ook te vinden op: www.milieucentraal.nl

Servicenummer:
Voor vragen over afval en/of het milieu kunt u tijdens kantooruren bellen naar:

KCC. 0598-658888

Afvalcontainers
In de gemeente Menterwolde wordt huishoudelijk afval gescheiden ingezameld:
(groenafval, restafval en klein chemisch afval).
Hiertoe heeft elke woning de beschikking over:
• Een grijze container voor restafval
• Een groene container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
• Een rode chemobox voor klein chemisch afval
• Een aparte zak voor de inzameling van plastic verpakkingsafval en drankkartons

De containers worden door de gemeente in bruikleen gegeven. Per woning worden standaard 1 grijze en 1 groene container uitgegeven. Tegen betaling kunt u een extra groene of grijze container aanvragen. Op de afvalkalender staat aangegeven wanneer de grijze of de groene container wordt geleegd. Zet de container tijdig bij de weg (vanaf 7.00 uur)
Zie ook in de agendafunctie van deze gids.

Afvalinzameling
Het huishoudelijk afval (restafval en GFT-afval) wordt in de hele gemeente op maandag ingezameld.
In de even weken de grijze container en in de oneven weken de groene container

De container aanbieden
U biedt uw container op de juiste manier aan als u deze met een onderlinge afstand van 40cm en met de klepopening naar de straatzijde opstelt (en de scharnieren van de weg af). 
De container moet bereikbaar zijn voor de zijlader, dus zet de container niet achter een auto, lantaarnpaal, boom of ander obstakel. En zet de containers naast elkaar, niet achter elkaar. Het is belangrijk dat de containers op tijd en op de goede manier aan de weg gezet worden.
 
Tijdstip
Aanvang huisvuilroute 7.00 uur
• De deksel van de container moet gesloten zijn
• Maximaal gewicht mag 75 kg bedragen
• De container heeft een chip

Nieuwe woning
Bouwt u of laat u een nieuwe woning binnen de gemeente bouwen, dan dient u minimaal 14 dagen voor datum eerste bewoning dit te melden bij het servicenummer, u ontvangt dan tijdig de afvalcontainers.

Bij verhuizingen moeten de containers bij de woning blijven. Ze mogen niet meegenomen worden naar de nieuwe woning, ook al staat deze woning binnen onze gemeente. U moet de containers schoon achterlaten.

Omruilen van containers of extra container(s)
Als u containers wilt omruilen, een extra container wilt, of als een container kapot, gestolen of vernield is, dan kunt u een andere container aanvragen
via het KCC, tel. 0598-655888. Bij diefstal dient eerst aangifte gedaan te worden bij de politie. De gemeente kan administratiekosten in rekening brengen. 

Inzameling plastic en drankenkartons
Bijna alle plastic verpakkingsmaterialen en melk-en sapppakken behoren tot deze categorie. U helpt op deze wijze het milieu en bespaart in uw portemonnee! Het plastic verpakkingsafval en de drankenkartons kunt u aanbieden in de daarvoor bestemde inzamelzakken. Plastic verpakkingsafval wordt elke vier weken huis-aan-huis opgehaald door een vaste inzamelaar. Gebruiks voorwerpen van plastic horen in de grijze container of bij het grof vuil. 

Wat mag in de plastic en drankenkartons inzamelzak?
Behalve plastic flessen en flacons mogen ook lege tubes van tandpasta, gel en crèmes, zakken van groente, fruit en brood, blisterverpakkingen, knijpflessen en plastic doppen in de inzamelzak. Wel vragen ze u samengestelde verpakkingen te scheiden (de glazen pot pindakaas apart van de plastic deksel). Veel plastic afval mag u in de zak doen. Maar helaas nog niet alle plastic afval. Verpakkingen die bijvoorbeeld niet in de inzamelzak mogen zijn chipszakken met een aluminium laagje, speelgoed, tuinstoelen of andere produkten van hard plastic. Ook verpakkingen die chemicaliënresten bevatten, zoals kitkokers en lijm- en verfverpakkingen, mogen niet in de zak, maar horen thuis bij het (klein) chemisch afval.
Drankenkartons die u kunt aanbieden zijn: legepakken van melk, vla, yogurt, koffiemelk, vruchtensappen, soepen, wijn, water enz.

Foute inhoud plastic en drankenkartons inzamelzak
Zakken met een foute inhoud worden niet ingezameld, ze blijven gewoon aan de weg liggen. U wordt verzocht de zak op te ruimen en de volgende keer correct aan te bieden. Op de zak wordt een sticker geplakt waarop aan wordt gegeven waarom de zak niet is meegenomen. Het telefoonnummer op de sticker kunt u bellen voor meer informatie over ‘wat wel… en ...wat niet in de zak’.

Inzamelzakken afhalen of bestellen
U kunt inzamelzakken afhalen tijdens openingstijden bij het afvalbrenstation in Muntendam, bij de steunpunten (in de bibliotheken) en op het gemeentehuis.
of bestellen via:
-www.inzamelzakken.nl
-e-mail: inzamelzakken@wedeka.nl
-tel. 0599-788010 (op werkdagen 7.30- 16.00 uur)

Takkenroute
In het voor- en najaar wordt er een takkenroute gereden waarvoor u zich kunt opgeven. De takken worden door de gemeente opgehaald en afgevoerd naar een composteerbedrijf. Informatie hierover vindt u o.a. in het wekelijks huis-aan-huisblad Tussenklappen of kijk op www.menterwolde.nl of bel KCC tel. 0598-658888.

Dit geldt eveneens voor de kerstbomenroute, die éénmaal per jaar wordt georganiseerd. 
Let op: niet aangemelde takken worden NIET meegenomen.

Paasvuren
Paasvuren zijn niet meer toegestaan in de gemeente Menterwolde.

Oud-papierinzameling
Elke week wordt op de informatiepagina in Tussenklappen en op www.menterwolde.nl vermeld hoe en waar en wanneer oud papier opgehaald wordt of waar u het heen kunt brengen. 

Ook staan er in de gemeente op de volgende locaties (ondergrondse) oud papier-containers:
• Noordbroek: aan de Hoofdstraat 36 bij de Supermarkt.
• Meeden: Op de hoek Molenlaan/Hereweg 167 bij tankstation Eeden.
 • Muntendam: Op de parkeerplaats bij de supermarkt. Bij sporthal Ruitershorn aan de H. Camaraweg.
• Zuidbroek: Naast dorpscentrum "de Broeckhof" (bovengronds).

Glas-en blikwagen
Gemeente Menterwolde doet aan huis aan huis inzameling van glas, blik en kleine elektrische apparaten. U kunt verpakkingsglas en verpakkingsblik aan de weg zetten, plus kleine electrische apparaten. Zie www.menterwolde.nl of de afval app voor de inzameldata.

Glas- en kledinginzameling
Overal in de gemeente staan (ondergrondse) glasbakken, oud papier- en kledingcontainers. Hierin kunt u uw glas, oud papier en textiel deponeren. De glasbakken en containers staan op de volgende locaties:
- Noordbroek: Aan de Hoofdstraat 36 bij de supermarkt.
- Zuidbroek: Aan de Spoorstraat achter de supermarkt en aan de Kerkstraat 77 bij de Aldi.
- Meeden: Op de hoek Molenlaan/ Hereweg 167 bij tankstation Eden.
- Muntendam: Helder Cameraweg 1 bij sporthal Ruitershorn en Kerkstraat 55 bij de supermarkt.
- Borgercompagnie: Nieuweweg op de hoek Borgercompagniesterweg/ Nieuweweg.
- Tripscompagnie: Nieuweweg 1 bij dorpshuis Nooitgedacht.

Onder glas vallen: lege flessen (koffiemelk, frisdrank, melk, wijn enz.), (jam)potjes, medicijnenflesjes. Het glas hoeft niet schoongemaakt worden.
Wat niet in de glasbak hoort zijn bijvoorbeeld deksels en ringetjes, metalen doppen, plastic flessen, tl-buizen, gloeilampen, vlakglas, ruiten, kristal, spiegels en vies glas. Kleurscheiding van glas is belangrijk voor het hergebruik van glas. Van gekleurd glas kan nooit meer wit glas gemaakt worden.

Kledinginzameling/textiel
Uw oude textiel wordt maandelijks, in de laatste volle week van de maand, huis-aan-huis door Wedeka Kringloop ingezameld. Denk aan kleding, schoenen, dekens, lakens, gordijnen etc. U kunt het textiel in een vuilniszak aan de weg zetten. De textielinzameling vindt plaats in de week waarin ook het grof huisvuil en de grote huishoudelijke apparaten worden ingezameld.
U vindt de exacte data en routes in Tussenklappen of download de afvalapp op www.mijnafvalwijzer.nl via www.menterwolde.nl.

Ook staan er kledingcontainers (ondergrondse) in elk dorp nl.:

 • Noordbroek: Aan de Hoofdstraat 36 bij de supermarkt.
 • Zuidbroek: Aan de Spoorstraat 25 bij de supermarkt en Kerkstraat 77 bij de Aldi.
 • Meeden: Op de hoek Molenlaan/ Hereweg 167 bij tankstation Eden.
  • Muntendam: Op de parkeerplaats bij de supermarkt Kerkstraat 55,
                         en bij de Sporthal ruitershorn, H.Cameraweg 1.

De volgende producten worden o.a. ingezameld: draagbare kleding, kapotte en versleten kleding, textiel, tafellakens, dekens, schoeisel e.d.

Ophalen grof huishoudelijk afval
Heeft u grof huishoudelijk afval (GHA) dan kunt u dit tegen betaling laten ophalen op de laatste vrijdag van de maand tussen 8.00 en 18.00 uur.
Belt u hiervoor tijdig het KCC, tel. 0598- 658888, tot de donderdag voorafgaand.
Over de ophaaldag wordt u geïnformeerd in de Tussenklappen of kijk op www.menterwolde.nl gemeentenieuws.

Verder wordt er de laatste vrijdag van de maand de vriezers, koelkasten en anders huishoudelijke apparaten opgehaald. Hier zijn kosten aan verbonden. U kunt zich vooraf melden bij het KCC tel. 0598- 658888. De apparaten worden opgehaald tussen 8.00 en 18.00 uur.

Oud- voor-nieuw- regeling
Voor elektrische huishoudelijke apparaten geldt de landelijk regel als u een nieuw apparaat koopt kunt u het oude appraat bij dezelfde winkel gratis inleveren. 
Voor autobanden geldt de oud-voor-nieuw regeling ook, als u nieuwe banden onder uw auto laat zetten, kunt u de banden gratis achterlaten bij de garage.
Bruikbare huisraad en kleding kunt u gratis laten ophalen of afgeven aan het kringloopbedrijf van Wedeka in Veendam. U kunt zelf contact opnemen met het
kringloopbedrijf Wedeka tel. 0598-696477.
www.wedekakringloop.nl

Chemisch afval.
Klein chemisch afval wordt elke laatste zaterdag van de maand gratis ingezameld d.m.v. een chemokar. Hier kunt u gratis accu's. olie(filters), verfproducten en kleine elektrische apparaten inleveren. Ook oude medicijnen en injectienaalden kunt u hier inleveren.
Houdt u voor informatie de publicaties op de gemeentepagina in weekblad Tussenklappen in de gaten of kijk op www.menterinfo.nl gemeentenieuws.

Het afval brengpunt van de gemeente Menterwolde is per 1 juli 2016 gesloten. Dit afval brengpunt aan de Oosterweg in Muntendam wordt niet meer gebruikt. U kunt kiezen naar welk afval brengpunt u uw afval wilt brengen.

Openingstijden afval brengpunt Verlengde Veenlaan 1 Slochteren

 • Donderdagen van 13:00 tot 15:30 uur.
 • Vrijdagen van 09:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:30 uur.

In de maanden maart tot en met november iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 09:00 - 12:00 uur.

 • Op feestdagen is het brengstation gesloten.

Openingstijden afval brengpunt Van Neckstraat 13 Hoogezand

 • Werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur.

Het brengstation is op zaterdagen in de oneven weken geopend van 08:00 tot 12:00 uur.
Op feestdagen is het brengstation gesloten.

Openingstijden Composteerterrein, De Vosholen 101a Sappemeer
Alleen particulier tuinafval wordt ingenomen.

 • Wintertijd werkdagen van 09:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:30 uur.
 • Zomertijd werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur en 13:00 tot 15:30 uur.

Op onderstaande zaterdagen is het Composteerterrein geopend van 08:00 tot 12:00 uur.

 • April en mei elke zaterdag geopend
 • Juni en juli zaterdagen in de oneven weken geopend
 • Augustus en september elke zaterdag geopend
 • Oktober in de oneven weken geopend

Op feestdagen is het Composteerterrein gesloten

Kosten
Tarieven 2017 brengstations Slochteren en Hoogezand:

 • Brengt u minder dan 1 kuub afval, dan betaalt u het starttarief van 5 euro.
 • Grof huisvuil: € 15 per m3 (kuub)
 • Bouw- en sloopafval € 30 per m3 (kuub) (puin, afvalhout e.d.)
 • Tuinafval € 10 per m3 (kuub)

Tarief 2017 Composteerterrein Sappemeer:

 • Tuinafval: Gratis (nemen alleen particulier tuinafval in)

Voor inlichtingen, meldingen of klachten kunt u terecht bij de Gemeente Menterwolde, Postbus 2, 9649 ZG Muntendam of kijk voor meer informatie over afval in het e-loket op www.menterwolde.nl

Kringloopwinkel
Heeft u kleding of huisraad die nog niet versleten zijn dan kunt u deze gratis laten ophalen door het kringloopbedrijf van Wedeka in Veendam
U kunt zelf contact opnemen met het kringloopbedrijf tel. 0598-696477.
www.wedekakringloop.nl