Visie Menterwolde Gewoon

Menterwolde Gewoon heeft het afgelopen jaar zich voorgenomen om pragmatisch om te gaan met dit college. Een college dat bestaat uit louter buitenstaanders en die wellicht geen binding met onze gemeente hebben? Dit blijkt wel uit de manier waarop men denkt te moeten bezuinigen. Met een pennenstreep werd er een miljoen bij het MFC in Meeden weggehaald, werd de
algemene stortplaats van Menterwolde opgedoekt en dreigde het instructiebad in Muntendam, het enige gemeentelijke bad, kopje onder te gaan. Als donderslag bij heldere hemel kwam het bericht dat het bad dicht moest, mede vanwege achterstallig onderhoud van de afgelopen 10 jaar.
Gelukkig is er na veel druk vanuit de Raad besloten dat er nu een exploitant op het bad komt. Op het moment van schrijven is ons niet bekend wat de totale achtergrond is, Menterwolde Gewoon houdt als groot voorstander van het bad in Muntendam daarom sterk de vinger aan de pols.
Tevens wil dit college fors besparen op de overige sport. Men blijft zich in nevelen hullen over de sporthallen van Muntendam en als we de begroting lezen, dan zien we dat ook de sportvelden niet aan de bezuinigingsdrift van dit SP-PvdA-VVD-college, gesteund door CDA en GroenLinks, te ontkomen. Het overdragen van de opstallen naar de (voetbal)verenigingen staat nog steeds in de begroting en moet zelfs eind 2017 afgerond zijn, als we de stukken moeten geloven. Op deze manier worden de financiële lasten voor de sportverenigingen verder verhoogd. Wat hier sociaal aan is, is ons nog steeds niet duidelijk. Korten op sporten. Het makkelijkste wat een college kan doen.

Het Gockingaheem in Noordbroek zijnde het enigste verzorgingshuis in onze gemeente, wordt met sluiting bedreigd. Door de nieuwe richtlijnen van de overheid, loopt het bewonersaantal drastisch terug en worden de kosten te hoog volgens de Zonnehuisgroep.
Volgens het college, bij monde van de verantwoordelijk wethouder, is er op dit moment geen geld om hier iets aan te doen. Menterwolde Gewoon betreurt dit ten zeerste. Ze is dan ook heel blij met de vele initiatieven en met de werkgroep “Behoud Gockingaheem” dat zij zich zo inspannen om dit belangrijke en waardevolle huis voor onze gemeente te behouden.

Als het om het windpark N33 gaat, is het oorverdovend rustig. Menterwolde Gewoon is er niet gerust op. Wij vragen ons af wat VVD-minister Kamp uitspookt. We willen best meewerken aan verduurzaming, maar dan wel op onze voorwaarden, niet de voorwaarden van de energiemaatschappijen. Zijn er dan helemaal geen positieve zaken te melden? Jawel, die zijn er. Het college heeft een zienswijze opgesteld richting Den Haag over het windpark N33, die op onze complimenten kan rekenen. Menterwolde Gewoon wil dan ook graag benadrukken dat zoveel mogelijk mensen een zienswijze insturen. Via de gemeentelijke website is een mooi voorbeeld te vinden.

Ook op het gebied van gaswinning constateren wij, dat Menterwolde er niet goed van afkomt. In het scholenprogramma worden de scholen van Zuidbroek en Noordbroek, terecht, versterkt. In Muntendam en Meeden, waar ook vele schadegevallen zijn, als gevolg van het werk van de NAM, worden de scholen niet versterkt. Omdat er weer een contourenlijn is getrokken. Voor Menterwolde Gewoon is het onverteerbaar dat wel de hele gemeente als aardbevingsgemeente wordt erkend, maar dat niet alle scholen worden versterkt.
Hoewel we het laatste jaar ingaan als gemeente Menterwolde en de begroting uiterst sober en beleidsarm is opgesteld, 2017 wordt voor onze gemeente wel een zeer belangrijk jaar. Menterwolde Gewoon zal zich in ieder geval blijven inzetten.