Visie SP Menterwolde

Knokken tegen armoede én windturbines!

Wat een jaar ligt er achter ons. We moesten, maar vonden zelf ook, dat we in 2016 moesten gaan zorgen voor een sluitende begroting. De SP fractie is dan ook trots op het feit dat dit is gelukt vanaf 2017 maar wat een jaar is het geweest!
Een taakstellende bezuiniging van 1,2 miljoen is niet niks te noemen. Er moesten keuzes gemaakt worden over o.a. het behoud van voorzieningen, die voor ons als SP juist zo belangrijk zijn.

Inmiddels heeft deze fractie voor heel wat hete vuren gestaan maar het dossier waar wij buikpijn van kregen was toch wel het zwembad. Het sluiten van het zwembad zou diep, heel diep, snijden in het voorzieningen niveau van Menterwolde. Dat konden we niet laten gebeuren en hebben we niet laten gebeuren. Met ontzettend veel lenigheid van geest van dit college, ambtenaren en de inzet van heel van mensen, hebben we het toch maar voor elkaar gekregen het zwembad te behouden.

Liggen de buikpijn dossiers dan allemaal achter ons? Nee, is het antwoord. Er zijn in 2016 keuzes gemaakt zoals een bezuiniging op sportvelden en voorzieningen welke nog tot uitvoer gebracht moeten worden. En maakt het uit dat wij daar buikpijn van krijgen? Nogmaals, nee. Dat overleven we wel. Wel weten we op dat moment dat die dossiers de dossiers zijn die ons aan het hart gaan, hartepijn dossiers!

Waar je het niet redt met enkel  lenigheid van geest, is armoedebestrijding. Armoede betekent dat er geen geld in het gezin is om kleding te kopen, mee te gaan met schoolreisjes of lid te zijn van een sportvereniging. Wij vinden het dan ook super om te zien dat er €12.500 extra is geraamd om armoede -met name bij kinderen- te bestrijden. Deze kinderen kunnen en moeten een beroep kunnen doen op onze gemeente zodat ze volwaardig mee kunnen doen in deze maatschappij en de kans op armoede van generatie op generatie verkleind.

In de begroting kunt u lezen dat we zo’n 3 ton overhouden op het sociaal domein. ‘Belachelijk!’ en ‘te zot voor woorden!’ was ook mijn eerste reactie. Geld overhouden op het sociaal domein klinkt misschien bijzonder vreemd. Maar vreemd is het zeker niet. Want, er worden forse kortingen verwacht met name op de Jeugdwet. En juist daar, de meest kwetsbare doelgroep, moeten we niemand tussen wal en schip laten vallen en vindt de SP fractie het een geruststellende gedachte dat we wat financiële middelen achter de hand hebben.

Onze strijd tegen de komst van windturbines is nog lang niet gestreden. Hoewel de voorbeeld zienswijze voor de inwoners bijzonder laat kwam en slecht gepubliceerd is, ben ik er van overtuigd dat er velen opgestuurd zijn of worden vanuit onze hele gemeente. Samen met de inwoners van Meeden en de actiegroepen blijven wij ons verzetten tegen de komst van windturbines.
Dit is tevens een oproep, Meedenaren hebben al laten zien een strijdbaar volk te zijn maar Muntendammers en Zuidbroeksters, en misschien zelfs Noordbroeksters, ook u krijgt te maken met de windturbines!

Een makkelijk jaar was het niet, leuk evenmin. Raadslid zijn is alleen maar leuk als het geld tegen de plinten omhoog klotst, en dat is nu net iets wat in Menterwolde niet aan de hand is...

Namens de SP fractie,
Joyce Veendorp