Visie CDA Menterwolde

We staan op het punt de laatste begroting voor de gemeente Menterwolde vast te stellen. Voor dat we dat doen, wil ook het CDA er enige woorden aan besteden.

De begroting is bijna sluitend en de meerjarenbegroting wordt bijna gehaald, zoals het aan het begin van deze raadsperiode bedoeld was door de toenmalig coalitie. Door politieke omstandigheden is dit de derde coalitie in deze raadsperiode. De huidige coalitie heeft in grote lijnen weinig aan de begrotingen veranderd.

Onderstaand enkele onderdelen waar nog een bezuiniging gehaald moet worden;.
DG vd Noortbad is na twee keer nee, toch nog in een ja gewijzigd door een overeenkomst met Zwemschool de Krabbelaar. Waardoor onze gemeenschap nog een overdekte zwemvoorziening heeft. Maar met de gebruikers moet nog wel overeenstemming bereikt worden over de voortzetting van hun activiteiten. CDA roept het college op daar de nodige aandacht aan te  besteden.

De Menterne en Ruitershorn moet nog een bezuiniging gerealiseerd worden van € 90.000 en dan is de kans groot, dat er zeer waarschijnlijk een van de gebouwen  gesloten moet  worden. Zeker als je kijkt naar de hoeveelheid uren die er beschikbaar zijn voor sport en evenementen.
De gebruikers zijn nog niet zolang geleden bij gepraat, maar er is niet meer duidelijkheid ontstaan. Eerder het tegenover gestelde. Dat is precies waar de CDA fractie zich zorgen over maakt. College kunt u aangeven waardoor een en ander zolang op zich laat wachten? Kunt u ook aangeven waardoor u er niet in geslaagd bent tijdens deze bijeenkomst meer duidelijkheid te verschaffen? Zou u aan kunnen geven wanneer  er wel een duidelijk beeld met de gebruikers besproken kan worden?

Sociaal Domein
Zoals het Sociale Domein is opgepakt in gezamenlijkheid met Hoogezand Sappemeer en Slochteren verdient een grote pluim. Er zijn geen grote missers gemeld en de uitgaven zijn binnen het gestelde budget gebleven. Er is zelfs een overschot gemeld. Ondanks onze vraag, hoe hoog zou de reservepot moeten zijn? Hebben we daar tot op heden nog geen antwoord op gekregen. Daarom komt onze fractie met het volgende voorstel; de reserve op het Sociale Domein is maximaal 3%  van het budget Sociale Domein.

Omgevingswet
De nieuwe omgevingswet is eenvoudig gezegd ontstaan door het samenvoegen van een groot aantal wetten en regels. En daarmee ontstaat er meer mogelijkheden voor een betere samenhang en inrichting van onze leefomgeving.
Deze samenvoeging of ontschotting van wetgeving heeft ook al eerder plaats gevonden binnen andere wetten en dat heeft meer creativiteit opgeleverd. We moeten daarom niet te zwaar vasthouden aan gesloten programma’s als het Sociale Domein.

Tot slot Zendmasten
De gevoelens van de mensen in Noordbroek t.a.v de plaats bij het MFC hebben we naar onze mening rekening mee te houden. De huidige normen geven aan dat een en ander kan. Zeker als er wel een oplossing is. De oplossing kan, volgens deskundigen gevonden worden in een grotere mast in plaats van de huidige mast net buiten Noordbroek richting Scheemda.