Durven we het?

“Het is altijd wat in Menterwolde”, een uitspraak die in de afgelopen jaren vaak is gebruikt. En zo ook nu, er is wederom weer wat in Menterwolde. Deze keer komt het college met een niet sluitende begroting. Een begroting die, zoals het er nu voor ligt, kan gaan leiden tot het plaatsen onder preventief toezicht door de Provincie. Dat is een bittere pil, een bittere pil wanneer je, zoals de SP, nog maar relatief korte tijd deel uitmaakt van het gemeentebestuur.

Maar, als tweede partij van Menterwolde willen wij niet voor de verantwoordelijkheden weglopen waar we in maart 2014 van u het vertrouwen voor gekregen hebben. Dit college durfde met een frisse blik naar zichzelf te kijken en wil voor Menterwolde een degelijke toekomst opbouwen, financieel én binnen de nieuwe herindelingsgemeente. Dat dit nu gepaard gaat met eerst “schoon schip maken” en nare besluiten hadden we liever anders gezien, maar als je weet dat de klap komt kun je hem maar beter direct incasseren.

Met verschillende trucs en het weglaten van posten zouden we op papier nog wel kunnen komen tot een sluitende begroting. Maar de werkelijkheid ligt anders, de werkelijkheid is dat er in de afgelopen jaren, misschien wel decennia lang, teveel uitgegeven en te weinig gespaard is. Daarnaast hebben we te maken met nogal wat mensen op wachtgeld, die tikken ook aan in het tekort. En als derde hebben in het Kabinet in Den Haag ook niet echt een vriend gevonden. Het lijkt er op dat we regelmatig voor nieuwe verrassingen komen te staan omdat Den Haag de geldkraan richting Menterwolde dichtdraait. Door al die zaken nu inzichtelijk te maken komt er een beeld dat weliswaar niet leuk is maar wel eerlijk.

Dit is het rauwe papieren verhaal en dat doet pijn want ons belang, onze eerste inzet ligt altijd bij mensen, bij het in stand houden van voorzieningen voor mensen en nu staan we voor lastige keuzes. Keuzes die gevolgen zullen gaan hebben voor iedereen, voor al die mensen en hun voorzieningen.

Maar het gaat hier niet over de keuze wat je ’s morgens op je boterham doet. We moeten de tijd nemen om bij elke mogelijke keuze de afweging te maken wie daar door getroffen wordt, welke effecten heeft dat op onze inwoners, op de voorzieningen en op de leefbaarheid van onze dorpen. Dat soort keuzes neem je niet tijdens het smeren van je boterham in de vroege ochtend. Als SP willen we daar de komende maanden, samen met andere partijen mee aan de slag. Het kost tijd om samen met de andere partijen en de inwoners te komen tot weloverwogen beslissingen.

De SP is bereid om op alle gebieden te zoeken naar oplossingen die leiden tot een sluitende begroting. Geen enkel huisje is (in principe) voor de SP heilig. Maar, voor de SP is het uitgangspunt, en ook van het college, dat geld voor zorg naar de zorg gaat. Het geld dat we uit Den Haag krijgen (inclusief de bezuiniging die daar al in zit) voor zorg, jeugdzorg en participatie moet daar aan besteed worden. Als het niet nodig is, geen extra geld, maar zeer zeker ook geen bezuiniging daar. Ook het geld gereserveerd voor armoedebestrijding (zeker onder kinderen) staan voor de SP niet ter discussie. We hebben in onze gemeente de zorg best goed georganiseerd en we hebben oog voor hen in armoede, in een sociale gemeente als Menterwolde moet dat in stand blijven. Als dat het geval is dan valt er met de SP over alles te praten en willen wij onze verantwoordelijkheid nemen.

Als SP durven wij een niet-sluitende begroting te steunen, wij durven het aan om met anderen naar oplossingen te zoeken, wij durven het aan om te blijven knokken voor die Menterwolmers die ons het hardste nodig hebben, wij durven het aan om hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Als SP durven we dat, omdat we er van overtuigd zijn dat we het met elkaar, politiek én inwoners, kunnen!

SP fractie Menterwolde