Regio

Kosteloos schade claimen bij de NAM

Woningcorporaties Groninger Huis en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) gaan de acties van hun huurderorganisaties tegen de NAM ondersteunen.

Veel huurders hebben door de aardbevingen last van angsten, zorgen of geestelijke klachten: emotionele schade. Hiervoor kunnen ze compensatie eisen van de NAM. De Woonbond en de huurdersorganisaties trekken de komende twee weken met een speciale caravan  langs de dorpen om huurders te informeren. De corporaties steunen dit initiatief: hun huurders ontvangen een informatiebrief over het kosteloos indienen van hun claim tegen de NAM.

Motie opslag duurzame energie aangenomen

Gisteren is in Provinciale Staten van Groningen op initiatief van GroenLinks een motie aangenomen waarin de provincie, samen met netbeheerders Enexis en Tennet, wordt opgeroepen om meer pilots op te zetten voor de opslag van wind- en zonne-energie. Die opslag is nodig omdat deze vormen van energie alleen worden geproduceerd als er voldoende wind, dan wel zon is. Om op andere momenten toch over elektriciteit te kunnen beschikken is opslag noodzakelijk.

GroenLinks blij met geld voor Actieplan weidevogels

GroenLinks maakt zich al jaren zorgen over de achteruitgang van de aantallen weide- en akkervogels in Groningen. Tijdens de algemene beschouwingen in Provinciale Staten van Groningen heeft de partij daarom voorgesteld dat de provincie op zoek gaat naar financiering voor de uitvoering van het Actieplan weidevogels waarmee dat probleem aangepakt kan worden. Gedeputeerde Staghouwer gaf tijdens de vergadering aan dat hij al op zoek is geweest naar geld voor het Actieplan weidevogels en dat hij al 1 miljoen euro heeft gevonden voor de bescherming van boerenlandvogels.

Sprookjesdag / Goocheldag in Veendam

Veendam - Sprookjes bestaan niet zeggen ze! Nou, niets is minder waar! In Veendam komen ze ieder jaar tot leven. Op zaterdag 14 juli van 13.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting Bogdike in het centrum van Veendam weer de jaarlijkse Sprookjesdag / Goocheldag. In samenwerking met Summerfun, Bibliotheek en Hoi Pippeloi zetten sprookjes- en fantasiefiguren hun beste beentje voor, en dit alles overgoten met een flinke vleug magie. De goochelaars Paul, Hilbert Geerlings en Jan Kosters zijn er om jong en oud te betoveren, verstelt en verbaast te doen staan.

Pagina's