Regio

30 jaar Werkgroep Prehistorie:

In de aanloop naar de tentoonstelling 'In de ban van de Steentijd: 30 jaar Werkgroep Prehistorie' is er op woensdag 7 maart om 20.00 uur een lezing door Henny Groenendijk. Zelden ondergingen de Groninger Veenkoloniën zo’n grote opknapbeurt als met de Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën, die in 1979 via een speciale wet tot stand kwam. Oud-provinciaal archeoloog Henny Groendijk blikt terug.

Karpers uitgezet in kanalen

De wens om het karperbestand op peil te brengen leeft al veel langer. Immers: een karper plant zich op de kanalen niet voort en de laatste uitzettingen zijn al van vele jaren geleden. Bovendien groeit karpervissen nog steeds in populariteit, vooral ook bij de jeugd. Uitzetten van vis gaat anno 2018 niet zo maar: de waterschappen moeten hiermee instemmen en mogen dit op basis van Europese regels niet doen als daarmee de waterkwaliteit kan verslechteren.

Veenkoloniaal Symfonie Orkest in de Oosterpoort

Nederlandse componisten als Cornelis Dopper en Johannes Wagenaar maar ook de Russische componist Dmitri Sjostakovitsj  staan 11 maart op het programma van het Veenkoloniaal Symfonie Orkest. De reden? Deze meesters van weleer hebben zich meer dan verdienstelijk gemaakt en zijn nog steeds van grote betekenis in de boeiende wereld van de klassieke muziek. Tevens  zal de hedendaagse componist van eigen bodem: Marc Kaptijn absolute aandacht opeisen met de première van een wel heel intrigerende compositie. Met andere woorden: het wordt een middag om naar uit te zien!

De toekomst van het Gronings

Is er toekomst voor het Gronings? Deze vraag staat op zaterdag 17 maart onder meer centraal tijdens de Dag van de Grunneger toal. Tijdens de streektaaldag, die traditiegetrouw plaatsvindt in de Meertmoand Streektoalmoand, zijn er verschillende activiteiten waarbij het Gronings en het gebruik ervan onder de loep worden genomen. Om een beeld van de toekomst te kunnen geven, hebben we voorbeelden uit het verleden en heden nodig. Die voorbeelden komen tijdens de Dag ook ruim aan bod.

Pagina's