Regio

Bedrijvencontrole voor de Wet Waardering Onroerende Zaken

In augustus en september is er voor de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) een bedrijvencontrole in de gemeenten Slochteren en Hoogezand-Sappemeer. Dit is een periodieke reguliere controle over het gebruik van niet-woningen. Anders dan bij woningen is er bij wijziging van gebruiker geen vast register. De periodieke controle is dan ook een bezoekcontrole. Naast de controle wordt er ook een foto van de buitenkant van het object gemaakt om de actuele situatie te kunnen tonen op de taxatieverslagen. Degenen die het werk uitvoeren kunnen zich legitimeren, vraagt u hen gerust.

Onderzoek leefbaar Noord- en Midden-Groningen

De aardbevingen als gevolg van gaswinning hebben grote invloed op het wonen en leven in onze regio. Om erachter te komen hoe groot die invloed is op het wonen en de leefbaarheid, laten elf gemeenten samen met de provincie Groningen, de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de woningcorporaties in het gebied een groot leefbaarheidsonderzoek uitvoeren. Onderzoeksbureau KAW uit Groningen begeleidt het onderzoek.

Gronings Ontzet 2017

De 28e augustus is (na 1700) de plaatselijke feestdag met een groot aantal feestelijkheden, waaronder een paardenkeuring, drafwedstrijden, een grote kermis en vuurwerk. Ter ere van het Groningens Ontzet, ook wel bekend als ‘Bommen Berend’ naar de bisschop van Münster die de stad in 1672 belegerde, vinden er in Groningen elk jaar op 28 augustus tal van feestelijkheden plaats. 

Pagina's