Menterwolde

Museum Zuidbroek verwerft treinencollectie

Op 12 juli jl. heeft het Noord-Nederlands Trein & Tram Museum uit Zuidbroek (NNTTM) een grote spoorwegcollectie verworven.
De collectie bestaat deels uit Nederlands en Duits modelspoor-materieel, alsmede een grote hoeveelheid boeken en daarnaast spoorwegcuriosa, waaronder een stuk rails van de NTM, de vroegere Nederlandsche Tramweg Maatschappij.

Akkoord krediet voor De Menterne

De raad is akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.530.000,- voor renovatie en aanbouw van de sporthal bij De Menterne. Ook is er 1 ton gereserveerd voor sloop van Ruitershorn op termijn. De eerste fase van het centrumplan bestaat dan ook uit de realisatie van de sporthal. B & W is er ook van uitgegaan dat minstens € 330.000,- subsidie wordt ontvangen.

Koopstromenonderzoek 2016-2017

De provincie Groningen heeft een koopstromenonderzoek in de provincie Groningen gehouden. In de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn de winkelgebieden De Hooge Meeren, Martenshoek en Sappemeer onderzocht. In de gemeente Menterwolde is Zuidbroek onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat de stad Groningen veel inwoners van de provincie Groningen trekt, maar ook die van Friesland en Drenthe. De vier grotere kernen in de provincie, waar de kern Hoogezand bij hoort, ontwikkelen een sterke regionale trekkracht. Iedere kern heeft een eigen verzorgingsgebied verworven.

Jaarrekening onder tijdsdruk goedgekeurd

De gemeenteraad heeft noodgedwongen de jaarstukken over 2016 goedgekeurd voordat de accountant deze definitief klaar heeft. Deze moeten nl. voor 15 juli zijn goedgekeurd op straffe van een boete zoals vorig jaar ook boven het hoofd hing van de gemeente. Dit moest koste wat het kost voorkomen worden. Natuurlijk zal de financiële commissie deze stukken nog wel moeten bekijken als ze er zijn.

Pagina's