Midden-Groningen

Aansluiting bij de Statiegeldalliantie

Midden-Groningen geeft signaal over zwerfvuil af. Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Midden-Groningen, maar landelijk en zelfs wereldwijd. PET flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van zwerfafval. Door de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes kan 70% tot 90% afname van hun aandeel in de bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval worden bewerkstelligd.

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds

In onze gemeente zijn drie corporaties werkzaam: Lefier, Groninger Huis en Woonzorg Nederland. Woningcorporaties bouwen, beheren en onderhouden woningen voor bewoners die dat niet zelf kunnen betalen. Deze corporaties kunnen voor hun investering in sociale woningen goedkopere geldleningen krijgen dan op de kapitaalmarkt. Die goedkopere lening sluiten ze af bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente Midden-Groningen fungeert als één van de partijen als borg voor deze lening.

Midden-Groningen: onbegrijpelijke actie FNV

De aangifte die de FNV tegen de gemeente Midden-Groningen zou willen doen is volstrekt onbegrijpelijk. De aangifte past in een langer lopende discussie tussen de FNV, PostNL en BWRI (onderdeel van de gemeente Midden-Groningen) over het reïntegratie traject dat door BWRI bij PostNL wordt uitgevoerd. FNV maakt al enige tijd bezwaar tegen dit traject.

Topper Max Holthausen krijgt Valentijstaart

In navolging op vorig jaar heeft de VVD Midden-Groningen op 14 februari weer een heerlijke Valentijnstaart weg gegeven in de gemeente. Toppers, vrijwilligers en goede doelen komen allen in aanmerking. De gelukkige wordt door de fractie van VVD Midden-Groningen gekozen. “Dit jaar hebben wij gekozen voor een topper. Wij hadden hem allen de titel Groninger van het jaar gegund. Dat is hij net niet geworden.

Pagina's