Midden-Groningen

Concept-profielschets burgemeester

Op 2 februari is het concept van de profielschets voor de werving van de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen vrijgegeven. Op 15 februari stelt de gemeenteraad van Midden-Groningen de profielschets in een buitengewone raadsvergadering definitief vast. De aanvang van deze vergadering is 19.00 uur en vindt plaats in Slochteren.
In de profielschets staat aan welke eigenschappen de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen bij voorkeur zou moeten voldoen.

Voorzichtig positief over voornemens minister

Sluiting gasputten Overschild en De Pauwen
Nieuwe en bemoedigende stappen in de goede richting, zo beschouwt het college van Burgemeester en Wethouders van Midden-Groningen het recente advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om de gaswinning fors te verlagen, het voornemen van minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de gasputten Overschild, De Pauwen en Ten Post, de productielocaties die direct invloed hebben op het noorden van Midden-Groningen, per direct te sluiten, en de bekendmaking van het schadeprotocol. 

Vragen GB over “Moorlagconstructie”

Gemeentebelangen Midden-Groningen heeft vragen aan het college gesteld over de ‘Moorlagconstructie’; zij willen weten of er voor de inwoners van Midden-Groningen die aan de slag gingen binnen de sociale werkvoorziening ook zulke constructies zijn gebruikt. Dat is niet het geval Onze antwoordbrief vindt u op hhttps://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Schriftelijke-vragen-art-....

Pagina's