Midden-Groningen

Sluiting drugspand in Midden-GroningenBurgemeester Adriaan Hoogendoorn sluit voor een periode van drie maanden een pand aan de Kleinemeersterstraat in de gemeente Midden-Groningen wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De woning aan de Kleinemeersterstraat in Sappemeer is tijdelijk niet toegankelijk. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. ‘Hennepkwekerijen leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties. Met de sluiting laten we de eigenaren merken dat drugsoverlast in Midden-Groningen niet wordt getolereerd’, zegt de burgemeester.
 


Nieuwe MFA voor Meeden

Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen een nieuw multifunctionele accommodatie (MFA) in Meeden te bouwen, waarin naast de nieuwe dorpsschool (CBS Sjaloomschool en OBS De Mieden) ook het dorpshuis en de gymzaal worden gehuisvest. Het voorstel is het resultaat van overleg tussen VCO Midden- en Oost- Groningen, Scholengroep OPRON, Stichting Dorpshuis Meeden, Dorpsraadcorporatie, Groninger Huis, BCN en de gemeente Midden-Groningen.

Structuurvisie Overschild gepresenteerd

Bewoners van Overschild, gemeente Midden-Groningen en architect Winy Maas presenteren de Structuurvisie Overschild 2018-2028. Op dinsdag 16 oktober hebben bewoners van Overschild, gemeente Midden-Groningen en architect Winy Maas van MVRDV de Structuurvisie Overschild gepresenteerd. De visie beschrijft de wenselijke ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Overschild.

Nieuwe aanpak jeugdhulp in Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen trekt een maand uit om de jeugdhulp door te lichten. Van de 2100 gezinnen die een beroep doen op jeugdhulp zijn er driehonderd gezinnen die samen beslag leggen op 70 procent van het totale budget. Het doel van het onderzoek onder de driehonderd gezinnen is om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de geboden hulp. Daarna gaat de gemeente in gesprek met de betrokken gezinnen om een nieuw plan op te stellen. De gemeente verwacht daardoor de kostenstijging van de jeugdhulp te beteugelen en meer passende hulp te kunnen verlenen.
 

Pagina's