Midden-Groningen

Eekels stersponsor SamenLoop voor Hoop

De organisatie van de SamenLoop voor Hoop Midden-Groningen is uitermate verguld met de toezegging van Eekels in Hoogezand (onderdeel van  de  TBI Holding)  dat zij als “Ster-Sponsor”  van de Samenloop voor Hoop op 22 en 23 juni willen fungeren. Daarmee levert dit oer-hoogezands bedrijf een belangrijke bijdrage aan het succes van de SamenLoop die geld ophaalt voor onderzoek in de strijd tegen kanker.
Eekels stersponsor SamenLoop voor Hoop Midden-Groningen

Matige opkomst bijeenkomst schimmelproblematiek

De SP Midden-Groningen zocht vorige maand met stevige woorden de pers op in verband met vermeende grote schimmelproblematiek bij woningen aan de Genestetlaan van Groninger Huis.Groninger Huis reageerde verbaasd, omdat er nauwelijks meldingen bij haar bekend waren. Naar aanleiding van de berichten heeft Groninger Huis alle woningen aan de Genestetlaan geïnspecteerd, een speciaal ‘schimmeltelefoonnummer’ beschikbaar gesteld en een bijeenkomst voor bewoners georganiseerd.

Sluiting drugspand in Midden-Groningen

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn heeft vandaag voor een periode van drie maanden een pand aan de Noordbroeksterstraat in de gemeente Midden-Groningen gesloten wegens het aantreffen van een hennepkwekerij. De burgemeester kan panden sluiten waarbij drugscriminaliteit wordt geconstateerd. “Hennepkwekerijen leiden vaak tot overlast en gevaarlijke situaties. Met de sluiting laten we de eigenaren merken dat drugsoverlast in Midden-Groningen niet wordt getolereerd”, zegt burgemeester Hoogendoorn.

Begroting 2019 Stichting Kielzog

Stichting Kielzog heeft, het tweede jaar na de verzelfstandiging, de begroting voor 2019 ingediend. Het gaat hierbij om de kosten en baten die zijn voorzien voor het theater, de muziekschool en het kunstencentrum. Kielzog heeft met de gemeente een meerjarige basisovereenkomst waarin staat aangegeven waar de subsidie voor beschikbaar wordt gesteld. Deze wordt per 2020 aangepast voor Midden-Groningen. Vanuit Kielzog wordt ook het pakket aangeboden dat in samenspraak met het onderwijs wordt opgezet voor alle leerjaren van het basisonderwijs in Midden-Groningen.

Omgevingsvergunning Duurkenakker Meeden

De gemeente heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een loods aan de Duurkenakker in Meeden. De loods wordt gebruikt voor in- en verkoop van machines en de bijbehorende opslag. De gemeente kan medewerking verlenen aan de loods via een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan, ook wel een projectafwijkingsbesluit genoemd. Het college is van plan medewerking te verlenen aan deze aanvraag en vraagt de gemeenteraad om een verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Pagina's