Midden-Groningen

Routeplan naar betere en goedkopere jeugdzorg

Met een drietal ingrepen wil de gemeente Midden-Groningen de ontwikkeling naar steeds grotere tekorten op de jeugdzorg stoppen en tegelijkertijd de zorg verbeteren. Voor de korte termijn zijn er ‘quick wins’, snel te nemen maatregelen die de financiële druk iets verlichten. Daarna moet het sturen op kostenbewustzijn de tekorten fors omlaag brengen en voor de lange termijn kiest het gemeentebestuur voor een ‘duurzaam scenario’: toewerken naar een samenleving waarin veel meer ouders en kinderen weer zelf de zorg en opvoeding ter hand kunnen nemen.

Oude smederij Schildwolde gemeentelijke monument

De gemeente Midden-Groningen gaat nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen. Met een status als gemeentelijk monument is een pand beter beschermd tegen onzorgvuldige verbouwingen, de monumenten worden op een zorgvuldige manier versterkt en hersteld en monumenten mogen niet worden gesloopt. Een status als gemeentelijk monument heeft voor een eigenaar als voordeel onder meer dat het pand in een speciaal versterkings- en schadeherstel traject voor monumenten valt. Ook zijn er voor monumenteneigenaren meer financierings- en subsidiemogelijkheden.

Kindpakket 2018

De gemeente Midden-Groningen vindt het belangrijk dat alle kinderen moeten kunnen meedoen op school, met sport en/of culturele activiteiten. Vanaf 1 januari 2019 zijn de regels voor onder het kindpakket van de drie voormalige gemeenten geharmoniseerd voor Midden-Groningen, maar dat is nu nog niet het geval. Om mogelijk te maken dat ouders voor hun kinderen toch het kindpakket kunnen aanvragen in 2018 is het noodzakelijk dat het college regels vastgesteld tot 1 januari 2019.

Gemeentehuis Midden-Groningen in 2020 klaar

De gemeente Midden-Groningen heeft het plan voor de verbouw van Het Kielzog weer opgepakt. De bedoeling is dat in 2020 het complete gebouw gereed is, waarin Kielzog theater en muziekschool, Openbare Bibliotheek en gemeente samenwerken. Inmiddels is het Voorlopige Ontwerp gereed en dit gaat de raadscommissie op 12 juli bespreken.

Informatieavond Stadshart Hoogezand

Vanavond 28 juni 2018 vanaf 19.00 uur vindt de informatieavond voor omwonenden en belangstellenden plaats in Hotel Faber, Meint Veningastraat 123 in Hoogezand over de ontwikkeling van het noordelijk deel van het stadshart in Hoogezand. Wethouder Jan Jakob Boersma is daarbij aanwezig. U bent van harte welkom om van deze gelegenheid gebruik te maken.

Pagina's