Midden-Groningen

Aan de slag met energiebesparing bedrijven

De gemeente Midden-Groningen gaat aan de slag om het energieverbruik van de zestig grootste bedrijven op haar grondgebied terug te dringen. De actie wordt uitgevoerd met steun van de provincie en start met het zorgvuldig in kaart brengen van het energieverbruik. Daarna krijgen de bedrijven adviezen voor energiebesparing en worden ze gewezen op subsidiemogelijkheden. Als laatste stap kan de gemeente bedrijven verplichten maatregelen te nemen: op basis van het Nationaal Energieakkoord moeten bedrijven energiebesparende maatregelen nemen als die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Begroting Biblionet 2018

Voor het bibliotheekwerk in Midden-Groningen wordt jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld. Het bibliotheekwerk is in Groningen in handen van Stichting Biblionet, die door alle VGG-gemeenten en de provincie wordt gesubsidieerd. Biblionet heeft een begroting voor Midden-Groningen aangeleverd. De nadruk in Midden-Groningen ligt op leesbevordering en educatie (Bibliotheek op School). Daar is inmiddels ook het Taalhuis voor laaggeletterdheid bijgekomen, inclusief programma’s voor digitale vaardigheden.

Aansluiting bij de Statiegeldalliantie

Midden-Groningen geeft signaal over zwerfvuil af. Zwerfafval is een hardnekkig probleem. Dit vormt een bedreiging voor het milieu, dieren en mensen, niet alleen in Midden-Groningen, maar landelijk en zelfs wereldwijd. PET flessen en blikjes maken een substantieel deel uit van zwerfafval. Door de invoering van statiegeld op PET-flessen en blikjes kan 70% tot 90% afname van hun aandeel in de bestrijding van de 'plastic soep' en zwerfafval worden bewerkstelligd.

Achtervangovereenkomst Waarborgfonds

In onze gemeente zijn drie corporaties werkzaam: Lefier, Groninger Huis en Woonzorg Nederland. Woningcorporaties bouwen, beheren en onderhouden woningen voor bewoners die dat niet zelf kunnen betalen. Deze corporaties kunnen voor hun investering in sociale woningen goedkopere geldleningen krijgen dan op de kapitaalmarkt. Die goedkopere lening sluiten ze af bij Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente Midden-Groningen fungeert als één van de partijen als borg voor deze lening.

Pagina's