Midden-Groningen

Negen nieuwe Nederlanders

Vrijdag 1 maart hebben verschillende inwoners van Midden-Groningen het Bewijs van (bekendmaking) Nederlanderschap ontvangen. Het gaat om mw. Esmat Al Sadat Firouzabadi, dhr. Agid Ibrahim, mw. Emine Emel Karaca, dhr. Abdi Alasow Hassan, mw. Basro Mohamed Yusuf, mw. Renteria Mosquera met haar zoon en mw. Muriithi.
Tijdens de naturalisatieceremonie hebben ze de verklaring van verbondenheid afgelegd. Ze zijn afkomstig uit Iran, Syrië, Turkije, Somalië, Ecuador en Kenya.
 

Plan van aanpak versterkingsopgave

Het lokale plan van aanpak voor de versterkingsopgave beschrijft op welke wijze de versterking in Midden-Groningen wordt aangepakt. Het plan is opgesteld terwijl er nog steeds veel onzekerheden en onduidelijkheden zijn, bijvoorbeeld of er voldoende capaciteit is bij de uitvoerende organisaties NCG en CVW om uit te voeren wat in de lokale plannen wordt opgeschreven. Het plan van aanpak geeft de ambitie van de gemeente Midden-Groningen weer.

Schotse hooglanders bij Foxholstermeer

Schotse hooglanders gaan zorgen voor meer variatie in de rietvelden aan het Foxholstermeer-Noord, in de volksmond ‘Het Vuilmeer’. Zonder beheer dreigen deze waardevolle rietvegetaties, leefgebied van onder andere de bevers, otters en veel bijzondere vogels, sterk te verbossen. Door extensieve begrazing met runderen zal er een zeer aantrekkelijk gebied ontstaan, met overgangen tussen gras, ruigte, riet en struweel. Deze overgangen, met tal van kleine milieuverschillen, moet gaan zorgen voor een aantrekkelijk gebied voor planten en dieren, en daarmee voor natuurliefhebbers.
 

Midden-Groningen zet in op veiligheid

Het college van de gemeente Midden-Groningen heeft het Jaarplan Veiligheid Midden-Groningen 2019 vastgesteld. Daarin heeft de gemeente zes speerpunten bepaald waar dit jaar extra op wordt ingezet. Daarvan zijn twee speerpunten nieuw: de aanpak van de problematiek die de komst van het windmolenpark N33 waarschijnlijk met zich mee brengt en de aanpak van cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit.
 
Nieuwe speerpunten

Nieuwe ronde Koopinstrument

Op maandag 25 februari 2019 start Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met een nieuwe ronde van het Koopinstrument. Woningeigenaren met een huis in de kern van het aardbevingsgebied kunnen zich dan aanmelden voor het opkopen van hun woning. Aanmelden kan van 25 februari tot en met 24 maart 2019 via het formulier op de website van Nationaal Coördinator Groningen.
 

Pagina's