Midden-Groningen

Training Effectiever communiceren

Het Vrijwilligerscollege organiseert op 7 december de training Effectiever communiceren voor vrijwilligers in Midden-Groningen. In onze communicatie kunnen we kiezen vanuit welke positie we reageren. De keuze bepaalt voor een groot deel het vervolg van de communicatie. Tijdens deze training word je bewust van de verschillende posities waardoor je meer vat krijgt op het gesprek.

Heeft u al zonnepanelen?

Het is een spannende tijd voor het Zonnepark SunBrouck. Voor eind 2017 willen we, als de weergoden ons goed gezind zijn, deze spanning omzetten in de groene stroom die het park de leden aan de coöperatie gaat leveren. Na de oprichting van de coöperatie SunBrouck in oktober, is een voorlopig bestuur samengesteld. Roelof Lanting als secretaris, Peter de Wekker als penningmeester en Chris Muthert als voorzitter zijn met de vele werkzaamheden voortvarend aan de slag gegaan.

Pagina's