Midden-Groningen

Kosteloos schade claimen bij de NAM

Woningcorporaties Groninger Huis en Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) gaan de acties van hun huurderorganisaties tegen de NAM ondersteunen.

Veel huurders hebben door de aardbevingen last van angsten, zorgen of geestelijke klachten: emotionele schade. Hiervoor kunnen ze compensatie eisen van de NAM. De Woonbond en de huurdersorganisaties trekken de komende twee weken met een speciale caravan  langs de dorpen om huurders te informeren. De corporaties steunen dit initiatief: hun huurders ontvangen een informatiebrief over het kosteloos indienen van hun claim tegen de NAM.

Start versterking Galjoen in zomervakantie

In de zomervakantie start de versterking van basisschool Het Galjoen in Hoogezand. Het project maakt onderdeel uit van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. Het Scholenprogramma is een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021. Binnen het programma is dit het eerste versterkingsproject dat van start gaat.

Wat gaat er gebeuren?

De school wordt bouwkundig versterkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat in de constructie staal wordt toegevoegd. Het gaat dan om versteviging van bepaalde onderdelen in het dak, de gevels en de vloeren. Het gaat vooral om het creëren van sterke verbindingen tussen de verschillende onderdelen.

Gorecht Noord aardgasloos

De gemeente Midden-Groningen heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend voor een proeftuin aardgasloze wijk in Gorecht Noord. Er wordt ruim zes miljoen euro gevraagd als bijdrage om de wijk geheel gasloos te maken.
 
Wethouder Peter Verschuren zegt: ‘Het kabinet heeft besloten om de gaswinning volledig af te bouwen. Iedere gemeente dient op korte termijn warmteplannen te ontwikkelen om gefaseerd van het aardgas af te gaan. In deze proeftuin kunnen ervaringen worden opgedaan die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van zo’n warmteplan.’
 

BWRI gewaardeerd met rapportcijfer 7,3

De klanten gaven begin 2018 BWRI het rapportcijfer 7,3. BWRI is de uitvoerder van de Particpatiewet voor de gemeente Midden-Groningen. De waardering is de afgelopen jaren gelijkgebleven en op onderdelen licht verbeterd. Het cijfer blijkt uit een jaarlijks onderzoek door het onafhankelijke onderzoeksbureau BMC, uitgevoerd in januari en februari. Bij dit onderzoek gaat het met name om het team Inkomen en Voorzieningen en gedeeltelijk om het team Reïntegratie.

Pagina's