Midden-Groningen

Fietstourtocht de Ronde van Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen en tourfietsclub Tour 75 organiseren op zondag 15 juli de Ronde van Midden-Groningen, een fietstourtocht van 122 kilometer langs de grenzen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.  ‘We willen laten zien hoe groot en mooi Midden-Groningen is en tegelijkertijd deelname aan sport stimuleren’ legt mede-organisator wethouder Peter Verschuren uit.
Naast Verschuren zullen ook sportwethouder Erik Drenth, oud-burgemeester Peter de Jonge en de nieuwe burgemeester van Midden-Groningen Adriaan Hoogendoorn zich onder de deelnemers bevinden.

Subsidie-aanvraag Warmtenet Hoogezand

De gemeente Midden-Groningen wil koploper zijn daar waar het duurzaamheid en de energietransitie betreft. Daarom heeft de gemeente samen met Waterbedrijf Groningen een aantal jaren aan een plan voor een warmtenet gewerkt. Dit plan voorziet in de warmtevraag van de woningen van de woningbouwcorporaties en gebruikt als warmtebron industriële restwarmte. Najaar 2017 is de planvorming afgerond. De eindconclusie is dat er voldoende industriële restwarmte is en dat het plan technisch uitvoerbaar is. Waterbedrijf Groningen is de partij die het plan moet gaan realiseren en exploiteren.

Presentatie Voorjaarsnota

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen hebben de ‘voorjaarsnota’ gepresenteerd. In de voorjaarsnota worden de plannen uit het collegeprogramma naar beleid en middelen vertaald. ‘Zoals in het collegeprogramma is aangegeven willen wij een flinke impuls geven om het wonen en werken in Midden-Groningen nog aantrekkelijker te maken. Dat doen wij o.a. door het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. We stellen de raad voor hierin € 1,5 miljoen extra te investeren.

Voorlopig laatste MiddenGroninger.nl

Al meer dan 30 jaar heeft Drukkerij de Bruin de voor voornamelijk Menterwolmers zo vertrouwde Tussenklappen uitgegeven. De redactie krijgt veel signalen dat inwoners de wekelijkse uitgave missen. Naar aanleiding van de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018 hebben we ons verspreidingsgebied in 2017 uitgebreid naar de gehele nieuw te vormen gemeente.

Pagina's