Midden-Groningen

Uitbreiding P+R-capaciteit bij treinstation

De bestaande P+R parkeerplaatsen bij treinstation Hoogezand-Sappemeer staan geregeld vol en de omliggende straten kennen een hoge parkeerdruk. Het college heeft daarom besloten de parkeercapaciteit van de P+R bij treinstation Hoogezand-Sappemeer te vergroten en maakt daarbij aanspraak op een externe bijdrage van de NS (€25.000) en de provincie Groningen (€15.000). Ook Buurtcomité Oosterpark levert een financiële bijdrage om hun belang te onderstrepen en het college stelt €10.000 beschikbaar, waarmee de kosten van de uitbreiding zijn gedekt.

Gesprek ziekenhuisvervoer WMO afgebroken

Het overleg op 22 november tussen de gemeente Midden-Groningen, verschillende taxichauffeurs en de FNV is door de FNV afgebroken. Op 18 oktober hebben de FNV en de taxichauffeurs aan wethouder Jan Jakob Boersma een open brief overhandigd waarin zij hun zorgen hebben geuit over het voorgenomen besluit van de gemeente om het vervoer naar het ziekenhuis door vrijwilligers uit te voeren.  Dit vormde de aanleiding voor het nadere gesprek.
 

Subsidie voor Taalhuis Midden-Groningen

Het Taalhuis Midden-Groningen heeft € 95.000 uit de subsidieregeling Tel Mee met Taal van het rijk gekregen. Daarmee kan het Taalhuis Midden-Groningen starten met het programma Taal voor Thuis. Dit is een programma dat ouders ondersteunt om hun kinderen met huiswerk te helpen. Voor alle ouders zijn er bijeenkomsten rond het thema: “Help je kind met school”. De ouders die graag een update van hun eigen schoolkennis willen of die het zelf moeilijk hebben met rekenen, schrijven of computers, kunnen via het Taalhuis extra informatie of lessen krijgen.

Naturalisatieceremonie

Maandag 19 november hebben mw. Zouri met haar vier kinderen Samer Aydi, Khalil Aydi, Mohammad Aydi en Yasmin Aydi, mw. Awudu, mw. Janna Karlenovna Movsesian en haar twee dochters Armine Gagikovna Movsesian en mw. Miline Gagikovna Movsesian, mw. Anatolievna Zerkina en mw. Paikem Jateman het Bewijs van (bekendmaking) Nederlanderschap van burgemeester Adriaan Hoogendoorn ontvangen.
Naturalisatieceremonie

Pagina's