Midden-Groningen

Fusies basisscholen

Twee schoolbesturen van het openbaar basisonderwijs hebben besloten om basisscholen te fuseren. Het gaat om de volgende scholen. De fusie van OBS Ruitenvelder in Froombosch en OBS De Kinderboom in Slochteren per 1 augustus 2019. De fusieschool komt in een nieuw te bouwen kindcentrum in Slochteren en de fusie van twee basisscholen in Muntendam: de OBS De Europaschool en de OBS Burgemeester Verkruisenschool met ingang van 1 augustus 2018. De locatie voor de fusieschool wordt dan de OBS Burgemeester Verkruisenschool.

SamenLoop voor Hoop

SamenLoop voor Hoop keert in 2019 terug in Midden-Groningen! Voltallig College van B&W is ambassadeur van de SamenLoop voor Hoop. In juni 2016 werd in het Gorechtpark in Hoogezand de tweede SamenLoop voor Hoop gehouden in Hoogezand-Sappemeer. Ook vanuit de toenmalige gemeenten Slochteren en Menterwolde deden mensen mee. De totale opbrengst in 2016 was ruim 100.000 euro. Een erg geslaagd evenement dus in de strijd tegen kanker.
SamenLoop voor Hoop

Voorbereidt op klimaat van de toekomst

De afgelopen weken maken het nog maar eens duidelijk: het klimaat verandert en dat betekent onder andere dat in Nederland de kans op veel neerslag in korte tijd steeds groter wordt. Om hiermee om te gaan slaan overheden, inwoners en bedrijfsleven de handen ineen. De gemeente Midden-Groningen pakt die handschoen op en is vergevorderd met een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat in 2018 gereed zal zijn. Ondertussen blijft Midden-Groningen maatregelen treffen op verschillende locaties die niet daarop kunnen wachten.

Mantelzorg en Autisme

Op maandag 18 juni 2018 vindt een bijeenkomst plaats voor mantelzorgers, familie en andere geïnteresseerden over het thema Autisme. Het is een bijeenkomst over “Hoe om te gaan met een naaste met een vorm van Autisme”. Tijdens de avond wordt informatie gegeven over wat Autisme betekent in de dagelijkse gang van zaken. Over waar je rekening mee kunt houden in je omgang met een (klein)kind, een partner of een vriend met een diagnose in het Autisme spectrum.

Pagina's