Slochteren

Subsidie voor dorpscoöperatie ‘Het Lint Verbindt’

Op dinsdag 26 februari, rond 16.30 uur, kwam gedeputeerde Eelco Eikenaar met goed nieuws naar de dorpscoöperatie ‘Het Lint Verbindt’ in oprichting. Op dat moment vond er in ‘t Olderloug aan het Slochterdiep 3 in Slochteren een informatiebijeenkomst plaats voor de inwoners van Slochteren, Schildwolde en Froombosch over wonen met zorg. Een aantal inwoners en professionele partijen hebben de afgelopen maanden met elkaar onderzocht wat er nodig is om zo lang mogelijk in het dorp te kunnen blijven wonen. Daaruit is het plan ontstaan om een dorpscoöperatie op te richten.
 

Bestemmingsplan KC Kolham

Het college informeert de gemeenteraad over het voorontwerp bestemmingsplan KC Kolham via een raadsbrief. Het bestemmingsplan voorziet in het bouwen van een nieuw kindcentrum (KC) in het kader van het Scholenprogramma. De voorgenomen bouw vindt plaats op het lege perceel aan de Eikenlaan in Kolham, naast/achter het dorpshuis aan Hoofdweg 81a in Kolham. Raadsbrieven staan, zodra deze openbaar zijn, op https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Raadsbrieven

Café Sid bie de buren 1 maand gesloten

De gemeente Midden-Groningen sluit vrijdag 22 februari 2019 het café Sid bie de buren in Siddeburen voor één maand omdat het café meerdere keren de Drank- en Horecawet heeft overtreden en overlast veroorzaakt. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn: “Horecaondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen als goed gastheer en zich aan de regels houden, hebben mijn steun. Als ondernemers dat niet doen, kunnen ze erop rekenen dat de gemeente maatregelen neemt.”
 
Overtredingen

Subsidieregeling voor ondernemers in Slochteren

In de loop van 2019 zal het college van Midden-Groningen een fonds voor ondernemers in Slochteren oprichten. De aanleiding hiervoor was de verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor bedrijven in de voormalige gemeente Slochteren. Door de herindeling met Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde moesten zij meer gaan betalen. Om aan deze ondernemers tegemoet te komen, is in 2018 budget vrijgemaakt om een fonds in te stellen.
 
Uitwerking

Pagina's