Slochteren

Toekomstplan Ruitenvelder Froombosch

Het schoolbestuur OPOS heeft in 2016 besloten om de openbare scholen OBS de Ruitenvelder uit Froombosch en OBS de Kinderboom uit Slochteren te laten fuseren vanaf het schooljaar 2019-2020. Door de verhuizing van OBS de Ruitenvelder naar de nieuwbouw aan de Slochterveldweg komt in de het schooldeel van MFC de Ruitenvelder leeg. In verband met afspraken van de gemeente met NAM moet de rest van het gebouw aardbevingsbestendig gemaakt worden op kosten van NAM of nieuw gebouwd worden.

Nieuwe kindcentrum

In Siddeburen wordt een nieuw kindcentrum gerealiseerd met de werktitel Kindcentrum Siddeburen. Dit kindcentrum komt op een perceel aan de Hoofdweg nabij de sporthal. De openbare basisschool De Springplank en de christelijke basisschool De Zonnewijzer komen samen als twee zelfstandige scholen in het nieuw te realiseren gebouw. Op de scholen zitten in totaal een kleine 350 leerlingen. In het gebouw komt ook kinderopvang.
 
Inloopbijeenkomst

Verbouwing en versterking pand Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer heeft toestemming gekregen om een monumentaal pand in het centrum van Slochteren te verbouwen en te versterken. Het gaat om het pand dat voorheen werd gebruikt door de Hubo, werd aangekocht door gemeente Slochteren en in 2014 is doorverkocht aan Staatsbosbeheer dat het als bedrijfspand in gebruik gaat nemen. In de eerste maanden van 2019 start Staatsbosbeheer met het uitwerken van het inrichtingsplan met zorg voor het monument.

Pagina's