Slochteren

Eerste kleine windmolens in Slochteren

EAZ-windmolen komt bij agrarisch bedrijf in Overschild.
De gemeente Slochteren is door de provincie Groningen aangewezen als eerste pilotgemeente waar kleine windmolens geplaatst mogen worden in het buitengebied. Dit houdt in dat zo'n windmolen binnen een zone van maximaal 25 meter rond een bouwperceel mag staan of het moet onderdeel zijn van een lokaal energie-initiatief. De pilot moet uitwijzen of er behoefte is aan dit type windmolen op deze locaties.
Eerste kleine windmolens in Slochteren

Pagina's