Slochteren

Speeltuin van en door buurtbewoners

Slochteren - Paul, Diana en Bert zijn de initiatiefnemers voor het realiseren van een speeltuin aan de Krimpen in Slochteren. “Verderop is wel een speeltuin, maar 99% van de auto’s rijdt hier in veel te hard en de straat oversteken is gevaarlijk. Onze kinderen kunnen veilig naar de nieuwe speeltuin. Wij zijn in gesprek met de gemeente om plantenbakken neer te zetten, zodat het hier een woonerf wordt”, aldus Paul.

Boeddhisme

We kunnen dankbaar zijn voor alle (materiële en intellectuele) verworvenheden, maar we voelen vaak een innerlijk gemis. Zeker ook in onze tijd, waarin we voor veel dingen een wetenschappelijke verklaring hebben, voelen we een grote behoefte aan spirituele ontplooiing. Veel mensen hebben de laatste decennia hun toevlucht genomen tot het Boeddhisme en daar de ondersteuning gekregen die ze zochten.

Pagina's