Slochteren

Wandeling van borg naar kerk

Op zondag 25 november kunt u mee wandelen van de Fraeylemaborg naar de Hervormde Kerk in Slochteren. Onder leiding van een gids loopt u vanaf het voorterrein van de Fraeylemaborg naar de eeuwenoude kerk met zijn karakteristieke vrijstaande toren. De route voert door het dorplint van Slochteren en onderweg is er aandacht voor de historische relatie tussen de borg en de kerk.

Informatiebijeenkomst Kindcentrum Slochterveldweg

In het kader van het bouwen van stevige en toekomstbestendige scholen, komt in Slochteren een nieuw kindcentrum. De gemeente Midden-Groningen wil graag met haar inwoners in gesprek over de stand van zaken rondom dit kindcentrum. Daarom is er op dinsdag 20 november tussen 19:00 en 20:30 uur voor alle geïnteresseerden een inloopbijeenkomst in de Duurswoldhal aan de Slochterveldweg 1 in Slochteren.
 
Nieuw kindcentrum

25 Jaar Cantorij Wagenborgen

In 1993 kwam een klein groepje kerkmuziekminnende mensen in Wagenborgen bij elkaar. Ze wilden meer liturgische muziek zingen en beleven dan tot dan toe mogelijk was. Het initiatief gelukte. Cantorij Wagenborgen groeide uit en ontwikkelde zich tot wat het nu is, een onafhankelijke cantorij, niet gebonden aan een gemeente of parochie, de oecumene hoog in het vaandel. Ook uit andere plaatsen sloten zangliefhebbers – met  verschillende kerkelijke achtergronden –  zich aan. Vanuit Siddeburen, Oostwold, Woldendorp, Spijk, Godlinze en Bierum wordt elke maandag de reis naar de repetitie gemaakt!

 Jubileumconcert – 25 jaar Cantorij Wagenborgen

Bijna ware verhalen

Woudbloem - Op zaterdag 10 november leveren “De Pazzipanten” weer een bijdrage aan het vertel-café in de Noord-Zuidhoeve te Noordbroek. Aanvang half 3. Naast “De Pazzipanten” treedt ook een personage op van de historische vertelgroep “Rondom Piccardt”. Reden genoeg om te komen luisteren. Beide groepen zoeken echter ook mensen die de gelederen willen versterken. Belangstellenden kunnen in de pauze of na afloop met vragen terecht bij de aanwezige Pazzipanten / Piccardtiers

Structuurvisie Overschild gepresenteerd

Bewoners van Overschild, gemeente Midden-Groningen en architect Winy Maas presenteren de Structuurvisie Overschild 2018-2028. Op dinsdag 16 oktober hebben bewoners van Overschild, gemeente Midden-Groningen en architect Winy Maas van MVRDV de Structuurvisie Overschild gepresenteerd. De visie beschrijft de wenselijke ruimtelijke en sociale ontwikkeling van Overschild.

Pagina's