Regio

Rondetafelgesprek met Patrick Brouns

Op dinsdag 3 maart heeft CDA Groningen statenlijsttrekker Patrick Brouns een werkbezoek in de toekomstige herindelingsgemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren. ’s Avonds gaat hij tijdens een Rondetafelgesprek in gesprek met locale ondernemers en bestuurders over actuele en lange termijn vraagstukken welke deze ondernemers direct raken.

Meerdere bevingen zondag 22 februari

Zondag 22 februari werden door het KNMI drie bevingen geregistreerd. De eerste beving vond plaats in Steendam om 06.08 uur (UTC) met een kracht van 0,8 op de schaal van Richter. Dertien minuten later opgevolgd door een beving in Sappemeer met een kracht van 0,6 op de schaal van Richter. Om 19.00 uur kwam de laatste in Meedehuizen met een kracht van 1.4 op de schaal van Richter.

Met deze drie bevingen komt het totaal van februari 2015 op 11. Voor 2015 staat de teller nu op 22 bevingen in totaal.

Veiligheid speelde geen rol bij gaswinning Groningen

Bij de besluitvorming over de winning van het aardgas uit Groningen is tot 2013 niet zorgvuldig omgegaan met de veiligheid van de inwoners in relatie tot aardbevingen. Risico’s voor inwoners werden niet onderkend: de bij gaswinning betrokken partijen beschouwden het met name als schaderisico dat vergoed kon worden, het veiligheidsrisico achtten zij verwaarloosbaar. In de besluitvorming stond het belang van winning op de eerste plaats: een maximale opbrengst, optimaal gebruik van de Nederlandse bodemschatten en continuïteit in de gasvoorziening.

Kledingbank handhaaft norm

In eerdere berichtgeving meldde Kledingbank Maxima dat de minimanorm verhoogd zou worden naar 130%. Dit was naar aanleiding van de veronderstelling dat de gemeente Veendam de minimanorm tot dit niveau verhoogd had. Helaas is dit een vergissing. De minimanorm blijft zoals het voorgaande jaar 110% van het bijstandsniveau. Kledingbank Maxima betreurt ten zeerste dat dit fout gegaan is.

Pagina's