Midden-Groningen harmoniseert heffingen

Omdat we per 1 januari in Midden-Groningen wonen moeten de heffingen (belastingen) en leges voor de nieuwe gemeente worden vastgesteld. Op dit moment hanteren de drie gemeenten verschillende tarieven. Dit moet gelijkgetrokken worden. De drie raden beslissen volgende week of ze met alle tarieven instemmen.
 Op de foto links Wetouder Marco Metscher van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en rechts wethouder Jan Boersma van de gemeente Slochteren
Nog geen besluitvorming over OZB
De besluitvorming door de huidige drie gemeenteraden gaat over de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de algemene leges. De nieuwe raad van Midden-Groningen beslist in 2018 echter over de OZB in samenhang met de begroting. In de kadernota hebben we voor de OZB een richtbedrag genomen inclusief indexatie van 1,5% inflatie. Daar kan de nieuwe gemeenteraad van Midden-Groningen dus nog van afwijken. De belastingen bedragen dan zo’n 15-20% van de begroting van ca. € 210 miljoen.
 
Woonlasten
De herindeling leidt volgens de gemeente niet tot een forse stijging van de woonlasten (totaal van OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing). Integendeel. In Slochteren blijven de woonlasten ongeveer gelijk en in Hoogezand stijgen ze licht (dit heeft vooral met de normale indexatie van de kosten te maken). In Menterwolde dalen de woonlasten zelfs behoorlijk. In vergelijking tot andere gemeenten in de provincie Groningen heeft Midden-Groningen woonlasten die ruim onder het gemiddelde liggen. Dit betekent voor een woning 
in Hoogezand-Sappemeer van € 150.000 een stijging van € 21,- voor het jaar 2018. Voor een woning in Slochteren van €150.000 betekent dit een stijging € 9,- voor een meerpersoonshuishouden (en van € 33,- voor een eenpersoonshuishouden). En het betekent voor een woning in Menterwolde van € 150.000 een daling van € 69,- voor het jaar 2018.
 
Lasten voor bedrijven
De eigenaren en gebruikers van bedrijven in de gemeente Slochteren krijgen te maken met een behoorlijke OZB-lastenverhoging zodat zij hetzelfde betalen als de bedrijven in Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde. Een groot deel van deze bedrijfslasten wordt gedragen door de NAM. Ook dit is een besluit voor de nieuwe raad van Midden-Groningen, waarbij de raad ook nog kan kiezen voor bijvoorbeeld een overgangsregeling voor bedrijven.
 
Culturele- en welzijnsinstellingen
De sport-, culturele- en welzijnsinstellingen uit Hoogezand-Sappemeer gaan ten aanzien van de OZB-lasten aansluiten bij de systematiek van Slochteren en Menterwolde. Zij worden niet langer gecompenseerd via het OZB tarief, maar de instellingen zullen in het vervolg een subsidieaanvraag voor de compensatie moeten indienen bij de gemeente. Dit betekent dus geen lastenverhoging voor de instellingen maar een andere manier van compenseren. De betreffende instellingen ontvangen daarvoor, direct na besluitvorming door de raden in september, een brief van de gemeente Hoogezand-Sappemeer.

Reactie toevoegen