Start tweede fase versterking Het Galjoen

Begin mei start de tweede fase van de versterking van basisschool Het Galjoen in Hoogezand. Het project maakt onderdeel uit van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. Het Scholenprogramma is een programma waarin wordt toegewerkt naaraardbevings-en toekomstbestendige scholen in 2021. De eerste fase van de versterking vondplaats in de zomervakantie van 2018. De tweede fase bestaat naast een deel versterking ook uiteen deel uitbreiding.

Wat gaat er gebeuren?
In de eerste fase is de school bouwkundig versterkt door het aanbrengen van sterke verbindingen tussen onderdelen in het dak, de gevels en de vloeren. In de tweede fase vindt naast een deel versterking ook een deel uitbreiding plaats. De versterking betreft de centrale hal, het speellokaal en een leslokaal. De uitbreiding vindt aan de achterzijde van het gebouw plaats. Door de uitbreiding is er meer ruimte voor kinderopvang, wordt het gebouw verfraaid en zijn er betere mogelijkheden voor samenwerking tussen school en kinderopvang.
Het doel is het realiseren van een aardbevingsbestendige school die weer jaren mee kan. Bouwbedrijf Vuurboom geeft uitvoering aan het project. Het traject start eind april en is naar verwachting in oktober klaar. De kinderen kunnen tijdens de werkzaamheden gewoon van de school gebruik blijven maken.

Impact
Het verbouwen en verstevigen van scholen heeft impact. Op de leerlingen, de ouders, de medewerkers én de omwonenden van de school. Voor Het Galjoen wordt de impact voor de kinderen en hun ouders zoveel mogelijk beperkt doordat gestart is in de zomervakantie van 2018. Ook een deel van de werkzaamheden uit fase 2 wordt uitgevoerd tijdens een zomervakantie. Hiermee wordt voorkomen dat de leerlingen tijdelijk naar een andere locatie moeten. Omwonenden kunnen ook enige hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Te denken valt aan geringe verkeersoverlast door de aanvoer van bouwmaterialen en geluidsoverlast. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar kan niet geheel voorkomen worden.

Scholenprogramma
Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 gecontroleerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft voor de gemeente Midden-Groningen geleid tot het opstarten van het Scholenprogramma. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren klaar moeten zijn. Voor het Galjoen bestaan de bouwkundige maatregelen uit versterkingsmaatregelen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder-en peuteropvang, de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Meer informatie
Op de website van de gemeente Midden-Groningen is onder het thema aardbevingen het onderwerp scholenprogramma te vinden. Daar staat meer informatie over het totale programma en de individuele projecten. Als u via e-mail actief geïnformeerd wilt worden bij ontwikkelingen kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar scholenprogramma@midden-groningen.nl (o.v.v. ontwikkelingen Het Galjoen). U kunt via dit mailadres ook vragen stellen over het scholenprogramma.

 

Reactie toevoegen