Vergadering ouderenraad Midden-Groningen

Donderdagmorgen 21 februari houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het Ufkenshuis in Siddeburen. In de Ouderenraad is afgesproken dat zij een aantal keren per jaar op een andere locatie in de gemeente zal vergaderen. Dit, om ook de oudere inwoners in hun eigen omgeving op te zoeken en met hen mogelijke problemen van de wijk of het dorp te bespreken.
De nieuwe Ouderenraad Midden-Groningen deed dit al in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Na de herindeling gaan ze nu dus ook op bezoek in de dorpen en wijken van Menterwolde en Slochteren. Als eerste was in mei 2018 het dorp Muntendam aan de beurt, 15 november 2018 was de Ouderenraad in Slochteren en nu vergadert de Ouderenraad de 21ste februari in Siddeburen. De bijeenkomst is openbaar en ouderen die belangstelling hebben worden uitgenodigd de vergadering bij te wonen.
In de vergadering zal Henriette Akkerman, Hoofd Verpleegkundige in het Ufkenshuis, de leden van de Ouderenraad wat vertellen over het ontstaan van het Ufkenshuis en alles wat met de zorg, die daar geleverd wordt, te maken heeft. De Ouderenraad zal ook willen weten welke problemen er zijn met ouderen die in Siddeburen wonen. Ze hoopt dan ook dat een aantal ouderen uit het dorp aanwezig zal zijn die hier wat over kunnen vertellen.
Ook zal in de vergadering het Publiek Vervoer aan de orde komen. Zoals bekend voert Publiek Vervoer voor de gemeente Midden-Groningen niet alleen het WMO-vervoer uit, maar ook het leerlingenvervoer valt daaronder. Publiek Vervoer is een vast punt op de vergadering van de Ouderenraad Midden-Groningen, omdat een aantal leden zeer nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe onafhankelijke Klachtenregeling. Nu zal het in de vergadering gaan over het instellen van een Reizigerspanel voor Oost-Groningen. Het Reizigerspanel komt een paar keer per jaar bijeen en praat met vertegenwoordigers van gemeenten en Publiek Vervoer over hoe het gaat met het publiek vervoer en welke klachten er zijn.  
Ook zal in de vergadering gesproken worden over de nieuwe Woonvisie van de gemeente Midden-Groningen, die op 28 februari a.s. in de gemeenteraad zal worden behandeld. De Ouderenraad gaat, in navolging van de discussie op de woonvisie, in april een bijeenkomst houden over de ouderenhuisvesting. Zij wil met deze bijeenkomst een start geven aan een discussie met ouderen over wonen, langer thuis wonen en onder welke omstandigheden. De notitie over deze discussie zal besproken worden in de vergadering op woensdag 21 februari in het Ufkenshuis.
De bijeenkomst begint om 9.30 uur en is openbaar. Ouderen van Siddeburen en omgeving zijn van harte welkom.

Reactie toevoegen