Bijna ware verhalen

Woudbloem - Op zaterdag 10 november leveren “De Pazzipanten” weer een bijdrage aan het vertel-café in de Noord-Zuidhoeve te Noordbroek. Aanvang half 3. Naast “De Pazzipanten” treedt ook een personage op van de historische vertelgroep “Rondom Piccardt”. Reden genoeg om te komen luisteren. Beide groepen zoeken echter ook mensen die de gelederen willen versterken. Belangstellenden kunnen in de pauze of na afloop met vragen terecht bij de aanwezige Pazzipanten / Piccardtiers
Nieuwe vertellers worden nooit meteen voor de leeuwen geworpen. Iedereen krijgt onder meer op groepsavonden alle steun die nodig is om in het vertellen te groeien.

De groep historische vertellers “Rondom Piccardt” is uit de Pazzipanten voortgekomen. Ieder lid van deze groep, zet een persoon uit de zeventiende eeuw neer. De figuur wordt als het ware een echt ‘alter ego’ die in historisch verantwoorde kledij ‘over zijn of haar leven in de zeventiende eeuw’ vertelt. Heb je eenmaal in onderling overleg een personage gekozen, kan die keuze daarom ook niet meer veranderen. Voorbeelden van mogelijke personages (vacatures)zijn: een boer(in); stalknecht; dominee; non; schout; gouvernante; bedela(a)res; turfsteker; stroper; soldaat; timmerman; smid; spinster; weefster; leraar; student; moeder (van een hele schare kroost) enzovoorts. Gelet op de samenstelling van de bevolking in die tijd, zijn jongeren meer dan welkom.

Reactie toevoegen