Gorecht Noord aardgasloos

De gemeente Midden-Groningen heeft bij het Rijk een aanvraag ingediend voor een proeftuin aardgasloze wijk in Gorecht Noord. Er wordt ruim zes miljoen euro gevraagd als bijdrage om de wijk geheel gasloos te maken.
 
Wethouder Peter Verschuren zegt: ‘Het kabinet heeft besloten om de gaswinning volledig af te bouwen. Iedere gemeente dient op korte termijn warmteplannen te ontwikkelen om gefaseerd van het aardgas af te gaan. In deze proeftuin kunnen ervaringen worden opgedaan die gebruikt kunnen worden bij het opstellen van zo’n warmteplan.’
 
De keuze voor Gorecht Noord is niet toevallig. Gemeente, woningcorporaties, provincie Groningen en het Waterbedrijf Groningen Duurzaam hebben eerder een plan voor een warmtenet ontwikkeld voor met name de hoogbouw in deze wijk. In dit plan wordt door kartonfabriek Eska restwarmte geleverd voor de verwarming van de hoogbouw in de wijk. Omdat het ministerie als eis stelt dat in de plannen een totale wijk centraal moet staan is nu gekeken naar geheel Gorecht Noord. ‘Wij verzoeken het Rijk plm. 7000 euro per woning beschikbaar  te stellen. Wij verwachten voor 1 oktober een reactie van het Rijk. Als de aanvraag wordt goedgekeurd zullen we samen met de bewoners en alle partijen de plannen verder uitwerken’, aldus wethouder Verschuren.

Reactie toevoegen