Start versterking Galjoen in zomervakantie

In de zomervakantie start de versterking van basisschool Het Galjoen in Hoogezand. Het project maakt onderdeel uit van het Scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen. Het Scholenprogramma is een programma waarin wordt toegewerkt naar aardbevings- en toekomstbestendige scholen in 2021. Binnen het programma is dit het eerste versterkingsproject dat van start gaat.

Wat gaat er gebeuren?

De school wordt bouwkundig versterkt. Dat betekent bijvoorbeeld dat in de constructie staal wordt toegevoegd. Het gaat dan om versteviging van bepaalde onderdelen in het dak, de gevels en de vloeren. Het gaat vooral om het creëren van sterke verbindingen tussen de verschillende onderdelen.

Het doel is het realiseren van een aardbevingsbestendige school die weer jaren mee kan. Bouwbedrijf Vuurboom geeft uitvoering aan het project. Het traject start in de zomervakantie en is na de zomervakantie zo ver klaar is, dat de kinderen vanaf het begin van het schooljaar het gebouw weer kunnen gebruiken.

Impact
Het verbouwen en verstevigen van scholen heeft impact. Op de leerlingen, de ouders, de medewerkers én de omwonenden van de school. Voor Het Galjoen wordt de impact voor de kinderen en hun ouders zoveel mogelijk beperkt door te starten in de zomervakantie. Hiermee wordt voorkomen dat de leerlingen tijdelijk naar een andere locatie moeten. De werkzaamheden van na de zomervakantie kunnen plaatsvinden, terwijl de kinderen in het pand onderwijs volgen.
Omwonenden kunnen ook enige hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Te denken valt aan geringe verkeersoverlast door de aanvoer van bouwmaterialen en geluidsoverlast. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt, maar kan niet geheel voorkomen worden.

Scholenprogramma
Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 gecontroleerd. Uit deze inspecties bleek dat voor iedere school bouwkundige maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Die conclusie heeft voor de gemeente Midden-Groningen geleid tot het opstarten van het Scholenprogramma. Het programma bestaat uit meer dan 20 projecten die allemaal binnen een aantal jaren klaar moeten zijn. Voor het Galjoen bestaan de bouwkundige maatregelen uit versterkingsmaatregelen. In het programma werkt de gemeente samen met scholen, schoolbesturen, kinder- en peuteropvang, de NAM en het Centrum Veilig Wonen (CVW).

Meer informatie
Op de website van de gemeente Midden-Groningen is onder het thema aardbevingen het onderwerp scholenprogramma te vinden. Daar staat meer informatie over het totale programma en de individuele projecten. Als u via e-mail actief geïnformeerd wilt worden bij ontwikkelingen kunt u zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar scholenprogramma@midden-groningen.nl (o.v.v. ontwikkelingen Het Galjoen). U kunt via dit mailadres ook vragen stellen over het scholenprogramma.

Reactie toevoegen