Fusies basisscholen

Twee schoolbesturen van het openbaar basisonderwijs hebben besloten om basisscholen te fuseren. Het gaat om de volgende scholen. De fusie van OBS Ruitenvelder in Froombosch en OBS De Kinderboom in Slochteren per 1 augustus 2019. De fusieschool komt in een nieuw te bouwen kindcentrum in Slochteren en de fusie van twee basisscholen in Muntendam: de OBS De Europaschool en de OBS Burgemeester Verkruisenschool met ingang van 1 augustus 2018. De locatie voor de fusieschool wordt dan de OBS Burgemeester Verkruisenschool.
Zij moeten volgens de Wet Primair Onderwijs een fusie-effectrapportage maken waarin zij alle gevolgen van de fusie in beeld brengen. Ze moeten daarbij ook het college vragen om een advies. Het college is positief over de voorgenomen fusies omdat het openbaar basisonderwijs voldoende toegankelijk blijft voor de leerlingen in onze gemeente na de fusies.
De raad moet nog een formeel besluit nemen (12 juli 2018) over het opheffen van deze basisscholen. Het college adviseert daarom positief onder het voorbehoud van het besluit van de raad.

Reactie toevoegen