Ouderenraad van Midden-Groningen

Donderdagmorgen 21 juni houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het Dorpshuis De Menterne in Muntendam. In de Ouderenraad is afgesproken dat de Ouderenraad een aantal keer per jaar op een andere locatie in de gemeente zal vergaderen. Dit om ook de oudere inwoners in hun eigen omgeving op te zoeken en te horen welke problemen er binnen de wijk of het dorp leven.
De Ouderenraad H-S deed dit al in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Na de herindeling gaat men nu door als Ouderenraad Midden-Groningen en gaat men ook op bezoek in de dorpen en wijken van Menterwolde en Slochteren. Als eerste is het dorp Muntendam aan de beurt. De Ouderenraad Midden-Groningen hoopt dat zij door vertegenwoordigers van verenigingen of door inwoners bijgepraat zal worden over de problemen van ouderen in Muntendam en misschien ook wel in de voormalige gemeente Menterwolde.
Ook andere punten als zorg en wonen zal in het overleg besproken worden. Zo zullen Johan Kalk en Joke Kragt van de gemeente Midden-Groningen de Ouderenraad bijpraten over de stand van zaken rond het project “Welzijn op recept”. Dit project loopt al enige tijd in Sappemeer. In dit project wordt geprobeerd om inwoners, die met klachten van sociale aard bij de huisarts komen, in contact te brengen met vrijwilligerswerk, zodat ze weer sociale contacten kunnen opdoen. Ook zal de op stapel zijnde Woonvisie van de gemeente aan de orde komen. De Ouderenraad heeft in haar vorige vergadering gesproken over een al elders in het land toegepaste methode van onderzoek om meer inzicht te krijgen in de toekomstige vraag naar wonen en zorg in de verschillende gebieden van een gemeente en het College daarover positief geadviseerd. De gemeente heeft nu kortgeleden aangekondigd dat ze, in een viertal bijeenkomsten, in gesprek wil gaan met de inwoners over wonen nu en in de toekomst. De Ouderenraad zal dit opnieuw ter discussie stellen en ongetwijfeld zich daarop gaan voorbereiden, omdat wonen een belangrijk thema is voor ouderen, omdat zij zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Dus levensloopbestendig bouwen is nodig.
Ook zal in de bijeenkomst nog nagepraat worden over het gesprek dat een delegatie van de Ouderenraad op 4 juni jl. heeft gehad met wethouder Boersma over de toekomt van de Ouderenraad Midden-Groningen. Dit in verband met de komst van een Adviesraad Sociaal Domein. De Ouderenraad heeft in dat gesprek aangegeven dat zij wil blijven voortbestaan als Ouderenraad in de “oude” vorm, maar dat zij open zal staan voor samenwerking met de nieuwe Adviesraad.
De Ouderenraad Midden-Groningen hoopt dat niet alleen vertegenwoordigers van organisaties, maar ook veel ouderen donderdag aanwezig zullen zijn. Deze openbare bijeenkomst begint om 9.30 uur en zal plaatsvinden in de Menterne in Muntendam.

Reactie toevoegen