Sport in Midden-Groningen

De gemeente Midden-Groningen vindt sport belangrijk omdat veel inwoners hierbij betrokken zijn en er op diverse manieren binding mee hebben. Op het beleidsterrein sport spelen op dit moment vele zaken, zoals de harmonisatie van sport, sportaccommodaties en sportbeleid van de voormalige drie HSSM- gemeenten naar de gemeente Midden-Groningen. Daarnaast is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. We zijn in 2017 gestart met een peiling bij mensen met een beperking (verstandelijk en lichamelijk) en chronische aandoening naar de behoefte om te sporten en te bewegen voor het project Gezond Actief. Ook willen we een ‘sociale kaart op het gebied van sport en bewegen’ voor Midden-Groningen opstellen waarin het aanbod om te bewegen in onze gemeente staat. Het college informeert de raad over de stand van zaken sport via een raadsbrief. Deze brief staat, zodra deze openbaar is, op https://bestuur.midden-groningen.nl/documenten/Raadsbrieven

Reactie toevoegen