Karpers uitgezet in kanalen

De wens om het karperbestand op peil te brengen leeft al veel langer. Immers: een karper plant zich op de kanalen niet voort en de laatste uitzettingen zijn al van vele jaren geleden. Bovendien groeit karpervissen nog steeds in populariteit, vooral ook bij de jeugd. Uitzetten van vis gaat anno 2018 niet zo maar: de waterschappen moeten hiermee instemmen en mogen dit op basis van Europese regels niet doen als daarmee de waterkwaliteit kan verslechteren. De vrees van de waterschappen was dat uitgezette karpers de wijk nemen naar ecologisch kwetsbare natuurgebieden als bijvoorbeeld de Drentsche Aa om daar de boel op de kop te zetten. Daarom is de afgelopen 2 jaar onderzoek gedaan naar het trekgedrag van een aantal voor dit doel in het Noord-Willemskanaal uitgezette karpers.
Dit migratie-onderzoek dat onze federatie, Sportvisserij Nederland, de KSN regio Groningen-Drenthe samen met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest hebben uitgevoerd, is nu afgerond. De uitkomsten zijn positief, karper is honkvaster dan gedacht. De waterschappen zijn daarom akkoord met uitzet van jonge karper in de scheepvaartkanalen.

Uitzetplan 2018-2033
Dankzij het migratie-onderzoek kunnen we nu karper uitzetten op de Groningse en Drentse kanalen van de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s. De uitzet vindt plaats conform de landelijke Richtlijn Uitzet Karper die is opgesteld door Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen en Sportvisserij Nederland. De Richtlijn bevat een rekenmodel aan de hand waarvan uitzet verantwoord kan plaatsvinden zonder dat de waterkwaliteit er onder lijdt.
De kanalen waar de uitzet in Groningen zaterdag 3 maart plaatsvindt zijn in samenspraak met de waterschappen geselecteerd. Dit zijn: Aduarderdiep, Eemskanaal, Hoendiep, Noord-Willemskanaal, Ter Apelkanaal, Van Starkenborghkanaal, A.G. Wildervanckkanaal en het Winschoterdiep. Ook in de Westerwoldse Aa worden jonge karpers vrijgelaten.
Gedurende de komende 15 jaar zal de federatie het karperbestand op deze kanalen verder aanvullen tot een bestand is bereikt van 30 kilo per hectare.

Reactie toevoegen