Eerste begroting Midden-Groningen is sluitend

Midden-Groningen - De eerste begroting van de nieuwe gemeente Midden-Groningen sluit met een overschot van iets meer dan 94.000 euro. De begroting is gemaakt op basis van de begrotingen van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Nieuwe plannen van de coalitie van PvdA, SP, VVD, ChristenUnie en CDA zijn nog niet opgenomen. Dat volgt bij de voorjaarsnota die in de loop van dit jaar gepresenteerd wordt.
 
Wethouder Erik Drenth van Financiën is blij dat de gemeente Midden-Groningen met een sluitende begroting kan beginnen: “De drie voormalige gemeenten hebben er hard aan gewerkt om Middden-Groningen een goede start te geven. Dat is gelukt, en daar kunnen we de komende jaren op voortbouwen. We moeten tegelijkertijd ook realistisch zijn: er is op dit moment niet veel ruimte voor extra uitgaven.”
 
Bij het maken van de begroting is rekening gehouden met de nieuwe organisatie van Midden-Groningen. Waar mogelijk zijn verschillen gelijk getrokken.
 
Het weerstandsvermogen van Midden-Groningen is 140%. Dat betekent dat er nu voldoende geld in kas is om alle risico’s op te vangen, maar bij grote tegenvallers zijn extra maatregelen nodig om de gemeentekas op peil te houden.
 
De begroting is een voorstel van het college aan de gemeenteraad. De raad wordt eerst uitgebreid geïnformeerd over het voorstel, en zal als alles volgens planning verloopt op 22 maart over de begroting beslissen.

Actueel financieel beeld        
Overzicht financieel perspectief 2018-2021 2018 2019 2020 2021
Meerjarenbeeld begroting 2018 94.304 25.538 35.031 53.150

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Programmabegroting_2018.pdf1.95 MB

Reactie toevoegen