Een mooie besteding van uw vrije tijd

Bent u op zoek naar een mooie en zinvolle besteding van uw vrije tijd? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk bij ZINN locatie De Burcht. Vrijwilligers vergroten dankzij hun inzet en energie het welzijn van onze cliënten. Door aandacht, een luisterend oor of een ontspannende activiteit. Uw ondersteuning en begeleiding is voor ZINN onmisbaar en van grote waarde. Diverse afdelingen kunnen uw hulp goed gebruiken, door de week, maar ook in het weekend. U maakt een praatje, doet een spelletje, leest samen de krant, drinkt samen een kopje koffie of thee, helpt tijdens de maaltijden, kortom gezellig samenzijn. 
Ook als chauffeur of reisbegeleider tijdens een uitje kunnen wij uw hulp goed gebruiken.
 
Gratis cursussen bij de Vrijwilligers Academie Groningen (VAG)
De Vrijwilligers Academie Groningen is een initiatief van ZINN om vrijwilligers op te leiden. ZINN biedt via deze academie gratis cursussen. Bijvoorbeeld over ziektebeelden, begeleiding van minder mobiele ouderen of ouderenzorg in het algemeen. 
U staat er bij ZINN niet alleen voor!
 
Meer weten of aanmelden? Neemt u dan contact op met vrijwilligerscoördinator Annemiek Ekamper via 06-51220675 of vrijwilligerswerk@zinnzorg.nl of kijk op www.zinnzorg.nl/vrijwilligers.

Reactie toevoegen