‘Langste tafel van Nederland’

Meeden - Kerkinactie roept kerken in Nederland op om rond 18 december (de internationale dag van de migrant), aan tafel te gaan met ‘nieuwe Nederlanders’ en zo de ‘langste tafel van Nederland’ te vormen. De Protestantse Gemeente Meeden organiseert daarom op zaterdag 16 december a.s. een maaltijdsoepen-buffet in het dorpshuis.
Inloop vanaf 17.30 uur voor een drankje, waarna de maaltijd rond 18.00 uur begint. We zijn ervan overtuigd dat samen eten mensen dichter bij elkaar brengt. Iedereen is dan ook van harte welkom. Wanneer u ‘nieuwe Nederlanders’ in ons dorp (of daarbuiten) kent, neem hen dan vooral mee, want misschien hebben wij niet iedereen in beeld. In verband met de organisatie van het geheel, is het wel nodig dat u zich van tevoren opgeeft, en wel uiterlijk zaterdag 9 december. Dit kan telefonisch bij Nel Walvius: 06 53753308, of per e-mail: nelwalvius@hotmail.nl Hier kunt u zich ook aanmelden als u een pan soep wilt koken.
Voor de maaltijd hoeft niet betaald te worden, maar u kunt een vrijwillige gift doen aan Inlia, een organisatie die zich inzet voor vluchtelingen. De diaconie van de kerk neemt de kosten van de maaltijd voor haar rekening. In de eetzaal zal een wensboom staan, waarin alle bezoekers een wens kunnen ophangen die begint met: ‘ik hoop dat…’ Doe mee en geef u op om deze ‘tafels van hoop’ tot een succes te maken.

Reactie toevoegen