"Het mooiste dorp is Overschild…"

Burgemeester Rein Munniksma kwam i.v.m. de aftrap Oktobermaand Kindermaand langs op GBS De Wiekslag in Schildwolde. De kinderen werden ook in de gelegenheid gesteld om de burgemeester allerlei vragen te stellen. Ze waren zeer geïnteresseerd in de toekomstige gemeente Midden-Groningen. 
"Uit hoeveel dorpen bestaat de toekomstige gemeente?" En vooral de mooie ambtsketen gaf aanleiding tot veel vragen. "Waarom wordt hij gedragen?, Is hij zwaar?, Hoe komt de nieuwe eruit te zien?, Wat gebeurd er met de drie 'oude' kettingen?"
"Het mooiste dorp is Overschild…"
Genoeg stof om over te praten dus. En wat vindt de burgemeester nou het allermooiste dorp? Eén van de leerlingen was er van overtuigd dat van de 25 dorpen van de toekomstige gemeente Midden-Groningen, zijn dorp het allermooiste was. "Het mooiste dorp is Overschild…" riep hij opeens vol overtuiging uit. De burgemeester antwoordde hierop "Ik ben burgemeester van de één na mooiste gemeente van Nederland. Iedere burgemeester vindt zijn gemeente de allermooiste, nu weet je dat er altijd maar één beter of mooier dan jouw gemeente is en sta je altijd op plek twee."
En wat gebeurt er nu straks met de mooie ambtsketens als we één gemeente worden? "Wat er met de burgemeesterskettingen van Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer gaat gebeuren, is nog niet precies bekend. Misschien naar het Groninger Museum of wellicht wordt er ook in de nieuwe gemeente een mooie plek hiervoor gevonden." Lokale zilversmeden zijn uitgenodigd om een ontwerp  te maken voor de ambtsketen van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.
 
Volgens het Koninklijk besluit van 16 november 1852 dient de ambtsketen er als volgt uit te zien (artikel 1): De onderscheidingsteekenen, door den burgemeester te dragen, bestaan in een zilveren penning, hebbende eene middellijn van veertig strepen en vertoonende aan de eene zijde het wapen des Rijks, aan de andere dat der gemeente, of, zoo de gemeente geen wapen heeft, den naam der gemeente; de penning hangende op de borst, hetzij aan eene zilveren keten, hetzij aan een oranje zijden lint; de keten of het lint op beide schouders aan den rok of het opperkleed vastgehecht.
 
De ambtsketen
 
De ambtsketenKoninklijk besluit: De burgemeester, maar ook een waarnemend burgemeester, is verplicht de ambtsketen te dragen tijdens de vergadering van de gemeenteraad en bij een ontvangst van de Gouverneur, minister of de Koningin. Ook moet de burgemeester de ketting dragen als hij of zij zich in het openbaar vertoont in geval van brand, bij oproer, bij samenscholing of andere stoornis der openbare orde. Men pleegt de zijde met het wapen van de gemeente zichtbaar te dragen wanneer de burgemeester de gemeente vertegenwoordigt of de raad voorzit; vertegenwoordigt de burgemeester het rijk, bijvoorbeeld bij het uitreiken van Koninklijke Onderscheidingen, dan wordt het rijkswapen getoond. De ambtsketen is het sieraad van de gemeente. Het symboliseert de waardigheid van de burgemeester.
 
De burgemeester laat nog weten dat hij is benadert door een vereniging uit Slochteren, die de kinderen wil vragen om een mooi ontwerp te maken voor de nieuwe ambtsketen. Een soort cultureel project voor de scholen. Hoe en wat weet hij verder ook niet. "Op 1 januari 2018, moet de nieuwe ketting klaar zijn!

 

Reactie toevoegen