Start renovatie Sporthal De Menterne

Muntendam - De officiële start van de renovatie van Sporthal De Menterne heeft op donderdag 21 september plaatsgevonden. Gedeputeerde Eelco Eikenaar onthulde samen met wethouder Thea van der Veen het bouwbord bij het gebouw. 
Foto: gemeente Menterwolde J.K. Dommisse.
De wethouder onderstreepte het belang van de werkzaamheden. De renovatie kan niet losgezien worden van de ontwikkeling van een sterke dorpskern voor Muntendam. Door een aantal functies en voorzieningen te combineren en te centreren zal de leefbaarheid van het dorp een goede impuls krijgen.  
Intern wordt de sporthal volledig gestript en aangepast aan de huidige eisen. Verder worden nieuwe kleedruimten aangebouwd en  de entree vernieuwd.
Alle activiteiten  van de sporthal zijn gedurende de verbouwing verplaatst naar De Ruitershorn in Muntendam. De activiteiten van het dorpshuisgedeelte van De Menterne kunnen tijdens de bouw gewoon doorgang vinden.
Verwacht wordt dat de renovatie eind juli 2018 is afgerond.
 
Dorpshuis De Menterne plat??
 
Muntendam - Afgelopen donderdag was de presentatie van de raad voor de nieuwe invulling van het centrum te Muntendam.  Een opvallende gedachte was om het dorpshuisgedeelte van de Menterne geheel nieuw te bouwen. De reden hiervoor is dat er veel onderhoud aan het dorpshuis zou moeten plaatsvinden. O.a. de slechte klimaatbeheersing, kozijnen en plafondhoogte. Dit is echter nog in een onderzoeksfase, want wat zijn de kosten en wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met de huur van de gebruikers bij nieuwbouw? Voor er definitieve plannen gemaakt kunnen worden zal er eerst met alle betrokkenen gepraat gaan worden. 
De scholen zullen t.z.t. naar het centrum verhuizen. Het gemeentehuis wordt afgebroken als het zijn functie verliest en de Europaschool en de Burg. Verkruisenschool gaan fuseren. Cbs de Parel verhuist ook naar het centrum, maar blijft wel zelfstandig. De scholen krijgen te maken met minder leerlingen, hier moet rekening mee worden gehouden. Dus een nieuw gebouw op de plek van het gemeentehuis voor de basisscholen, kinderopvang en de peuterspeelzaal. Hierbij zal nadrukkelijk gekeken worden naar de verkeersveiligheid van de kinderen i.v.m. de drukke wegen vlakbij. 
Voor de plannen van een nieuwe MFC en kindcentrum  wordt deze week subsidie aangevraagd bij de Provincie. Gaat de raad t.z.t. akkoord dan kunnen de gesprekken met alle gebruikers starten.

Foto: gemeente Menterwolde J.K. Dommisse.

Reactie toevoegen