Extra geld voor armoedebestrijding

Er komen extra Klijnsmagelden beschikbaar voor HSSM van € 274.000,--, waarvan € 54.000,-- voor Menterwolde. De inkomensgrens voor het kindpakket wordt verhoogd van 110 naar 115%. In de bestedingsplannen hiervoor staat ook een armoede regisseur gepland en het opzetten van een website. Vele fracties betwijfelen of het salaris van deze persoon niet beter rechtstreeks aan de kinderen kan worden besteed voor bijv. de aanschaf van fietsjes of een sportabonnement, wat de SP naar voren bracht. De VVD ziet graag een verbetert ondernemersklimaat in de omgeving omdat 60% van de kinderen ouders heeft die werken. De PvdA wil graag dat het probleem aangepakt wordt van armoede die vaak van generatie op generatie wordt overgenomen en de armoede onder 1 ouder gezinnen. Ook het CDA, KM en MG twijfelen aan de noodzaak van een armoederegisseur die voor 1,5 jaar zal blijven.
Ouders schamen zich vaak om zich te melden. Volgens wethouder Van der Veen kan de regisseur dichter bij de kinderen komen dan de ambtenaren. “Zo komt het geld sneller bij de kinderen terecht. Generatiearmoede doorbreken is een belangrijke taak. Er zijn ervaringsdeskundigen in opleiding. Praten met mensen die het ook financieel lastig hebben gehad is vaak makkelijker.” Ondanks dat er raadsbreed vraagtekens worden gezet bij een armoederegisseur en een website wordt het plan wel door een meerderheid aangenomen.

Reactie toevoegen