Huurverhoging per 1 juli 2017

Woningcorporaties mogen van de overheid in 2017 hun huren verhogen met 1,3%. Aan huurders met hogere inkomens mag zelfs een huurverhoging tot 4,3 % worden opgelegd. Groninger Huis vindt dit veel te hoog en wil ook geen inkomensafhankelijke huurverhoging. Daarom kiest de corporatie voor een zeer geringe huurverhoging van 0,3% voor alle huurders op basis van de inflatie.
Betaalbaarheid hoogste prioriteit 
Groninger Huis verhoogt per 1 juli haar huurprijzen met 0,3%. De corporatie past daarmee een zeer gematigde en niet-inkomensafhankelijke huurverhoging toe. Een huur van bijvoorbeeld € 500 wordt dus na 1 juli € 501,50.  De huren van Groninger Huis behoren al jaren tot de laagste.
 
Dubbel voordeel huurders Hoogezand-Sappemeer
De huurverhoging op inflatiebasis was vorig jaar al afgesproken met de Huurders Advies Groep. Door een fusie heeft Groninger Huis nu ook huurders in Hoogezand-Sappemeer. Voor hen is de beperkte huurverhoging een meevaller. Met de Huurdersraad H/S bestonden namelijk al afspraken over een huurverhoging van 0,8% (0,5% plus inflatie). Maar Groninger Huis wil een gelijkwaardige behandeling van al haar huurders. Daarom blijft de huurverhoging ook in Hoogezand, Sappemeer, Foxhol en Kropswolde beperkt tot 0,3 %. Bovendien neemt de corporatie per 1 juli voor alle huurders de glasverzekering voor haar rekening. Dat betekent dubbel voordeel voor de ‘nieuwe’ huurders.
 
Positief advies Huurdersorganisaties
De beide huurdersorganisaties hebben inmiddels een positief advies uitgebracht over de huurverhoging van 0,3% op basis van inflatie.laagste in de regio.
 
Over Groninger Huis
“Woonstichting Groninger Huis is een woningcorporatie. Wij verhuren ca. 2660 woningen in het mooie Noordoost-Groningen waar rust en ruimte nog volop aanwezig zijn. We hebben huizen in de gemeenten Menterwolde, Oldambt, Delfzijl en Appingedam. 
Wij zijn ambitieus en gedreven in een werkgebied met uitdagende opgaven. Dit doen we met energie en inzet met de beschikbare middelen die we hebben. Voor ons staat daarbij voorop dat we onze kerntaken kunnen blijven waarmaken. Daarmee bedoelen we bijdragen aan een goed en betaalbaar woon- en leefklimaat. Hierin staan onze bewoners en woningzoekenden altijd voorop. 
Groninger Huis is zuinig op... haar bewoners, haar bezit en de wereld om haar heen.”

Reactie toevoegen