TAKKENROUTE

Noordbroek en Zuidbroek – 10 en 14 april 2017
Muntendam, Meeden, Tripscompagnie en Borgercompagnie – 17 en 21 april 2017
In het voor- en najaar kunnen inwoners van de gemeente Menterwolde zich aanmelden voor de takkenroute. Tijdens de takkenroute mag grof tuinafval worden aangeboden. Dit is groot snoeiafval van alles wat gegroeid en/of gebloeid heeft in uw tuin.
 
Om mee te doen aan de takkenroute moet u zich in de week voorafgaand aan de route aanmelden bij uw gemeente. Aanmelden is verplicht, bij voorkeur per email publiekszaken@menterwolde.nl anders telefonisch via tel. (0598) 658888. De geldende week voor uw adres vindt u in de digitale AfvalWijzer op www.mijnafvalwijzer.nl 
 
Let op: per adres mag er maximaal 3 kuub takken worden aangeboden. Legt u meer neer, dan laten wij het teveel aan takken liggen. U bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van het teveel aangeboden groenafval. Dit kunt u gratis brengen naar het Composteerterrein aan de Vosholen 101a in Sappemeer. 
 
Uitgebreide regels takkenroute:
 • U moet inwoner zijn van de gemeente Menterwolde.
 • Aanmelden bij uw gemeente is verplicht. Voorkeur per email: publiekszaken@menterwolde.nl of anders per telefoon (0598) 658888. Aanmelden kan tot uiterlijk de vrijdag voorafgaand aan de inzamelweek.
 • U mag per huishouden maximaal 3 kuub takken aanbieden. 
 • De takken mogen niet langer zijn dan 3 meter.
 • Boomstronken mogen maximaal 50 cm lang zijn.
 • De takken moeten ongebundeld worden aangeboden.
 • Er mag geen touw, plastic, bindmateriaal of ander afval tussen de takken zitten.
 • De takken moeten in de inzamelweek op maandag voor 07.00 uur klaarliggen. 
 • De takken neerleggen op een voor de kraanwagen bereikbare openbare plek. 
 • Plaats de takken NIET bij obstakels zoals bomen, (lantaren)palen, hekwerken en verkeersborden. 
 • Niet aangemelde vrachten en klein tuinafval worden niet meegenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het opvegen van eventueel klein afval dat blijft liggen.
 
Per adres wordt maximaal 3 kuub takken meegenomen. Is er meer aangeboden, dan blijft het teveel liggen. Let dus op dat buren geen takken bij uw bult leggen.