Commotie rond UMTS-Zendmast

Vodafone wil in verband met de verbetering van de huidige dekking en uitbreiding van haar netwerk in Noordbroek een 40 meter hoge UMTS zendmast plaatsen nabij het voormalig sportpark, in de buurt van MFC De Noordsuythoeve aan de Schoolstraat. De vergunning is verleend en tot 11 oktober staat de bezwaartermijn open.
Commotie rond UMTS-Zendmast
Mensen hebben veel profijt en plezier van allerlei draadloze gemakken, maar er zijn niet alleen voorstanders. Actiegroep Zendmast MFC NEE is tegen het plaatsen van de zendmast bij het MFC. Onder hen zijn verschillende ouders van obs Inspecteur Amerikaschool (in het MFC) die aangeven hun kinderen van school te halen als het plan doorgaat. Uit gesprekken met verschillende ouders blijkt dat, indien de mast wordt geplaatst 20 kinderen van school worden gehaald.
Harry Kuiper uit Noordbroek is tegen plaatsing van een zendmast voor mobiele telefonie- en internet in het centrum van een dorp als Noordbroek. “Ik ben niet tegen een zendmast in Noordbroek, maar wel tegen plaatsing van een mast bij het MFC, waar onze kin-deren naar school gaan. De mast kan toch ook 400 á 500 meter buiten het dorp geplaatst worden, zoals in de landen om ons heen het wél gebeurt?”, aldus Kuiper. Hij maakt zich zorgen. “Zendmast straling kan gevolgen hebben voor de gezondheid. Jarenlang wetenschappelijk onderzoek heeft substantiële bewijzen geleverd voor de stelling dat elektromagnetische straling het DNA kan beschadigen, de immuniteit verstoren, veranderingen teweegbrengen in de hersenactiviteit en de trigger kan zijn voor o.a. hartziekten, leukemie, ziekte van Alzheimer en tumoren. Juist de schedels van kinderen laten straling door. Er worden al schadelijke effecten waargenomen bij waarden die ver onder de normen liggen die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) als veilig worden beschouwd.
In ieder land zijn andere limieten vastgesteld. Deze blootstellingslimieten moeten ervoor zorgen dat mensen niet aan meer straling blootgesteld worden dan verantwoord is voor de gezondheid. Nederland heeft de hoogste blootstellingslimiet ter wereld. Er zijn onderzoeken die aangeven dat binnen een straal van 400 meter allerlei straling waarneembaar is. Mensen die gevoelig zijn voor straling kunnen dan allerlei klachten (verzwakt geheugen, verminderde leercapaciteit, gedragsstoornissen, hoofdpijn, slapeloosheid, enz.) ervaren als ze in de buurt van een zendmast wonen. De overheid en dus ook de gemeente Menterwolde blijft vasthouden aan één sterk verouderd, maar ook een gemanipuleerd onderzoek. Waarom een mast plaatsen op een plek waar dagelijks heel veel kinderen en bezoekers komen, waarom juist bij de kwetsbaarste groep van de samenleving, ONZE kinderen?” Wilt u op bovenstaande reageren of wilt u meer informatie: zie de Facebookpagina Zendmast MFC NEE. 

Reactie toevoegen