Maatschappelijke Vacatures

vrijwilligerscentrale@live.nl of 0598-364900

 

Meewerkend secretaris

De Schrijvershoek zoekt een secretaris die het ook leuk lijkt mee te helpen met de organisatie van de activiteiten. Iets voor jou?

Zorgmaatjes gezochtIn Menterwolde zoeken wij Zorgmaatjes. Mensen die betrokken zijn bij mensen met een klein netwerk en een bijdrage eraan willen leveren dit netwerk te vergroten. Heb je respect voor je medemens, inlevingsvermogen en tijd om je minimaal een jaar in te zetten? Voor je start ontvang je eerst een training van drie dagdelen zodat je goed voorbereid kunt beginnen.

Heb je belangstelling voor dit vrijwilligerswerk meld je dan aan bij de Vrijwilligerscentrale via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefonisch contact op met Hanita Beumkes, 0598-729393.

Thuisadministratiehulp

Wij zijn op zoek naar mensen die zich aan willen sluiten bij de Paparazzo van Humanitas, een groep vrijwilligers die mensen helpt bij de thuisadministratie. Soms is het fijn als iemand even helpt dat op orde te krijgen maar soms is een structurele ondersteuning hierbij prettig. Iets voor jou om je hiervoor in te zetten? Je krijgt gedegen ondersteuning van Humanitas en werkt gewoon in de dorpen van Menterwolde of waar jij wilt..

Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk meldt u dan aan bij de Vrijwilligerscentrale via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefonisch contact op met Hanita Beumkes via 0598-729393.

Taalvrijwilligers

Laaggeletterdheid is in Nederland een probleem. Veel mensen lopen tegen problemen daarmee op, met name ook bij het solliciteren en computergebruik. Het Taalhuis breidt zich uit naar geheel Midden Groningen. Mee helpen? Meld je dan aan!

Welzijnsmedewerkers Noordbroek

Gockingaheem organiseert steeds vaker buurtgerichte activiteiten voor ouderen en bewoners uit het dorp. Lijkt het je leuk daarbij mee te helpen? Dan zijn ze op zoek naar jou! Een kleine vrijwilligers vergoeding is mogelijk!

Pagina's