Maatschappelijke Vacatures

vrijwilligerscentrale@live.nl of 0598-364900

 

Maatje voor Nieuwkomers

De gemeente Menterwolde ontvangt nieuwkomers en helpt hen samen met Humanitas op weg met het vinden van een plek in de samenleving. Voor de begeleiding daarna zoekt Humanitas nog enkele vrijwilligers die het leuk vindt een nieuwkomer gezin te ondersteunen bij het wennen in de gemeente. Als u het leuk vindt mensen op weg te helpen en kansen en mogelijkheden te bieden dan is dit een bijzonder leuke klus voor u.
Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk meldt u dan aan bij de Vrijwilligerscentrale via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefonisch con- tact op met de Vrijwilligerscentrale, tel. 0598-729393 of vrijwilligerscentrale@live.nl

Initiatiefnemers Speelgoedruilbank

Voor dit nieuwe initiatief van het MAC zoeken enkele vrijwilligers meer mensen die het leuk vinden mee te helpen met het opzetten van een speelgoedbank en kinderkledingruilwinkel. Met zo’n ruilwinkel willen we mensen helpen aan goedkope kleding en leuk tweedehands speelgoed. Iets voor jou?

Voorzitter Dorpsraad Muntendam

De Dorpsraad Muntendam zoekt nieuwe leden en in het bijzonder een nieuwe voorzitter omdat de huidige voorzitter het graag wat rustiger aan wil gaan doen. Lijkt het je iets op te komen voor je dorp? Dan is dit echt iets voor jou!

Taalvrijwilliger laaggeletterden

Bij het Taalhuis wordt op een leuke manier de Nederlandse taal geoefend met mensen die daar van kinds af aan al moeite mee hebben. Dit kan zijn door dyslexie of andere redenen. De vrijwilligers krijgen een training via het Noorderpoort en spreken individueel met hun deelnemers af. Help je mee?

Begeleiding aan nieuwkomers

Stel je komt in een ander land wonen en je weet niet hoe alles gaat, wat dan? Ben je praktisch ingesteld en lijkt het je leuk nieuwkomers in onze gemeente te helpen bij hun integratie? Bijvoorbeeld helpen met het afsluiten van een zorgverzekering en inschrijven bij een huisarts of helpen bij de inrichting van de woning zoals de gordijnen ophangen en gas en licht regelen. Humanitas Midden Groningen zoekt vrijwilligers die mee willen helpen bij de hulpverlening aan nieuwkomers. Spreekt jou dit aan? Dan komen we graag in contact met jou!

Je kunt je aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale Menterwolde via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefo- nisch contact op met Hanita Beumkes, 0598-729393.

Pagina's