Thuisadministratiehulp

Wij zijn op zoek naar mensen die zich aan willen sluiten bij de Paparazzo van Humanitas, een groep vrijwilligers die mensen helpt bij de thuisadministratie. Soms is het fijn als iemand even helpt dat op orde te krijgen maar soms is een structurele ondersteuning hierbij prettig. Iets voor jou om je hiervoor in te zetten? Je krijgt gedegen ondersteuning van Humanitas en werkt gewoon in de dorpen van Menterwolde of waar jij wilt..

Heeft u belangstelling voor dit vrijwilligerswerk meldt u dan aan bij de Vrijwilligerscentrale via www.vrijwilligersgroningen.nl of neem telefonisch contact op met Hanita Beumkes via 0598-729393.