Nationaal Programma Groningen

Van ondersteuning van het dorp, gebiedsontwikkeling en de ontwikkeling van nieuwe leerwerktrajecten tot een innovatief project voor zelfrijdend vervoer. Hierover gaan de dertien ingediende projecten van de provincie Groningen en de gemeenten Midden-Groningen en Loppersum die in totaal bijna acht miljoen euro ontvangen. Dit is vandaag besloten door het bestuur van het Nationaal Programma Groningen.
Siem Jansen, directeur Nationaal Programma Groningen: "Wat mij opviel is de creativiteit van projecten en het anders durven denken. Er zitten veel projecten tussen die zichtbaar zijn voor Groningers en waar inwoners op korte termijn al wat aan hebben."

Loppersum
De gemeente Loppersum heeft met acht projecten de meeste aanvragen ingediend. Twee opvallende projecten zijn:
• Duurzame mobiliteit 'Doe het goed of doe het niet', waarbij voor een periode van vijf tot tien jaar minimaal twee elektrische deelauto's per dorp beschikbaar gesteld worden. De gemeente gaat dit project samen met inwoners en lokale organisaties uitwerken. (Bijdrage: € 2.000.000,-)
• De aanleg van een warmtenet in Loppersum Noord, waarmee een huis zonder aardgas verwarmd kan worden. Op dit warmtenet kunnen ongeveer 60 woningen, het gemeentehuis en de kerk Waardevol Leven worden aangesloten. (Bijdrage € 945.000,-)

Midden-Groningen
Door de gemeente Midden-Groningen zijn drie projecten ingediend voor een integrale aanpak voor de toekomst van het dorp Overschild. Twee van deze projecten zijn:
• Ondersteuning dorpsproces Overschild. Vanwege de versterkingsoperatie worden in dit dorp veel huizen gesloopt. Om dit proces gezamenlijk met de inwoners te kunnen uitvoeren zijn de komende vijf jaar meerdere professionals nodig. Zo wordt ondersteuning in het bouwproces aangeboden en is er een dorpsbouwmeester die samen met de inwoners zorgt voor samenhang in ruimtelijke kwaliteit en uitvoering. (Bijdrage € 1.070.000,-)
• Beleving en verhaal van Overschild, aan de hand van een verhaal, kunst en cultuur worden de gedachte en emoties van inwoners opgeschreven en in beeld gebracht. (Bijdrage € 120.000,-)

Provincie
De provincie Groningen heeft de volgende twee projecten ingediend:
• Proef zelfrijdende rijdende shuttle, vanaf begin 2020 willen de provincie Groningen en diverse andere partijen in overleg met de gemeente Midden-Groningen ruim een half jaar een zelfrijdende shuttle laten rijden op een route in Sappemeer. (Bijdrage: € 250.000,-)
• Pilot Leven Lang Leren voor de energietransitie is bedoeld om het personeelstekort bij bedrijven in de technische installatiebranche en de bouw te verminderen. Er worden 50 werknemers bijgeschoold en 40 werkzoekenden opgeleid. (Bijdrage: € 340.000,-)

Beoordeling
Bij de beoordeling van de projecten is gekeken of de indieners andere Groningers betrekken bij hun plannen en het gezamenlijk uitvoeren. Maar bijvoorbeeld ook of de projecten in 2019 kunnen starten en er aanvullende investeringen gedaan worden.

15 miljoen
Vooruitlopend op het vaststellen van de kaders voor het Nationaal Programma Groningen is op 11 maart in totaal 120 miljoen euro beschikbaar gesteld door het Rijk, de provincie Groningen en de zeven gemeenten in het aardbevingsgebied voor projecten die in 2019 kunnen starten. Voor de zeven gemeenten en de provincie elk maximaal 15 miljoen euro. Hiervoor zijn in mei ook projecten ingediend.
Het geld voor het Nationaal Programma Groningen is beschikbaar voor de toekomst van Groningen. Het is bedoeld om de vele kansen te verzilveren die er liggen op het vlak van leefbaarheid, economie en energietransitie. Schadeafhandeling en versterking worden uit andere budgetten betaald.

Reactie toevoegen