Hoe willen we de wereld indelen.

De verkiezingskoorts is weer begonnen. Zeer binnenkort zijn er weer verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor het Europees Parlement. In deze verkiezingsstrijd trachten politici ons te bewegen op de kandidaten van hun partij te stemmen door maatschappelijke tegenstellingen aan te wakkeren. Dat gebeurt door veel aandacht te vragen voor bijzaken. Wat voor ons echt belangrijk is, hoofdzaken dus, die worden in onze Nederlandse gemeentelijke, provinciale en nationale verkiezingsperiode steeds meer vastgelegd in de formatieperiode nà de verkiezingen via onderhandelingen achter gesloten deuren en zijn steeds minder een onderdeel van een heldere verkiezingsstrijd.
 
Om na te denken over hoofdzaken om de blik van ons als Oost-Groningers te kunnen verruimen organiseren de “Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen” een studiedag of symposium waarbij als onderwerp gekozen is voor“Kapitalisme versus Socialisme”.
Kunnen en willen we ons huidige politieke stelsel van een sociale welvaartsstaat met meerdere kapitalistische en socialistische trekjes onveranderd overeind houden? Als de politiek in Oost-Groningen niet gaat voor innovatie krijgen we dan toerisme met veel Airbnb en Uber? We zien steeds meer nadelen van het kapitalisme. Door globalisten wereldwijd te laten werken missen we scheidsrechters. Wat gaan we doen met ons huidige kapitalisme en socialisme?
 
Maar liefst vier topsprekers zullen in een filosofielezing hun visie aan u duidelijk maken. Deze topsprekers zijn:

  • gemeenteraadslid J. Kenter (Jan), weet alles van “het kapitaal”;
  • blogger, filosoof en het geweten van de provinciale Groen Links dr. H. de Weerd (Henk);
  • de door zowel de PvdA, het CDA als door de VVD veel geciteerde hyperkapitalist dr. M.C. Berg (Maarten) door zijn publicaties en boek als studie “over de slechtheid van de staat” uit 2018 onder de titel “Kapitalisme en Socialisme”
  • en prof. dr. C.N. Teulings (Coen), momenteel het vaakst in de media in meerdere praatprogramma`s en in het NOS-Journaal als belangrijke adviseur van onze nationale regering over o.a. uw pensioen door zijn functie als kroonlid van de SER.

En u mag aan deze vier topsprekers vragen stellen, met hen in debat gaan, om advies vragen of met hen in discussie gaan. Op de uitgebreide bijlage bij deze mail staat aangegeven hoe u zich kunt opgeven voor de studiedag (of het symposium) van de “Vrienden van de Filosofie in Oost-Groningen” 9 maart 2019 in de Oldambtster herberg Hotel de Esbörg te Scheemda van 10uur30 tot +/- 16uur30.

Reactie toevoegen