Vergadering ouderenraad Midden-Groningen

Donderdagmorgen 15 november houdt de Ouderenraad Midden-Groningen haar maandelijks overleg in het voormalige gemeentehuis van Slochteren. In de Ouderenraad is afgesproken dat de Ouderenraad een aantal keren per jaar op een andere locatie in de gemeente zal vergaderen. Dit, om ook de oudere inwoners in hun eigen omgeving op te zoeken en met hen mogelijke problemen van de wijk of het dorp door te spreken.
De Ouderenraad H-S deed dit al in de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer. Na de herindeling gaat de nieuwe Ouderenraad van Midden-Groningen nu dus ook op bezoek in de dorpen en wijken van Menterwolde en Slochteren. Als eerste was in mei het dorp Muntendam aan de beurt, 15 november is de Ouderenraad in Slochteren present.
In de vergadering van de Ouderenaard zal gesproken worden over het Publiek Vervoer. Zoals bekend voert Publiek Vervoer het WMO-vervoer uit voor de gemeente Midden-Groningen. Bij veel ouderen is onrust ontstaan over de mededeling van de gemeente dat het vervoer van en naar het ziekenhuis voortaan door vrijwilligers zou moeten plaatsvinden. Vanwege bezuinigingen in het Sociaal Domein zou dit niet meer door Publiek Vervoer gedaan worden. De Ouderenraad zal hierover praten en kijken welke stappen men kan of wil ondernemen. Publiek vervoer is een vast punt op de vergadering van de Ouderenraad Midden-Groningen, omdat een aantal leden zeer nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nieuwe klachtenregeling, waarbij steeds is aangedrongen op een onafhankelijke klachtenregeling. De vorige vergadering heeft de Ouderenraad al geconstateerd dat er nog veel klachten zijn en onduidelijk is wat eraan gedaan wordt. De Ouderenraad zal bij de gemeente erop aandringen dat er snel duidelijkheid komt over de werking van de nieuwe klachtenregeling.
Ook zal in de vergadering gesproken worden over de nieuwe woonvisie van de gemeente Midden-Groningen. In juni tot en met september zijn er in de gemeente een drietal bijeenkomsten gehouden, waar inwoners hun visie konden geven hoe de nieuwe woonvisie eruit zou moeten komen te zien. In de raadsbijeenkomst van 18 oktober zijn de eerste resultaten aan de gemeenteraad gepresenteerd. De Ouderenraad zal in haar vergadering aangeven wat volgens hen nog ontbreekt in hetgeen nu voorligt.
In december heeft de oudenraad een overleg met wethouder Boersma die het Ouderenbeleid in zijn portefeuille heeft. De Ouderenraad zal ook de vergadering van 15 november gebruiken om zich voor te bereiden op dit gesprek. Punten die in ieder geval aan de orde zullen komen zijn: hoe gaat het met de dagbesteding in Midden Groningen, Publiek en WMO-Vervoer en wat zijn de ontwikkelingen van de woningbouw aan de Kerkstraat in Hoogezand.
De bijeenkomst begint om 9.30 uur en zal plaatsvinden in het voormalige gemeentehuis in Slochteren. De bijeenkomst is openbaar, de koffie staat klaar, u bent van harte

Reactie toevoegen