“De positie van de vrouw in Bijbelse tijden”

Dinsdag 16 oktober wordt in de Ontmoetingskerk, Noorderstraat 27 te Sappemeer, een avond gehouden over het thema “De positie van de vrouw in de oud-oosterse religies en culturen”. Dit boeiende thema zal worden ingeleid door de heer Rami van der Molen, deskundige op het gebied van oud-oosterse taal en cultuur, afgestudeerd in Egyptologie, Assyriologie en archeologie.
De Bijbel, met name het Oude Testament, bevat veel verhalen en bepalingen waarin vrouwen een duidelijk andere rol spelen dan mannen. Kun je op grond daarvan zeggen dat vrouwen in de Bijbel worden achtergesteld? En hoe zat dat bij de religies en culturen van de volken om Israël heen?
Vragen over vroeger, maar met een duidelijke lijn naar het heden. Nog maar twee, drie generaties terug was ook in onze cultuur de positie van de vrouw heel anders dan die van de man. En in sommige kringen is dat nog zo. Komt dat door de Bijbel? Of zijn er wellicht andere factoren in het spel?
Genoeg stof om meer van te willen weten, over na te denken en met elkaar in gesprek te gaan. Iedereen, ongeacht al dan niet kerkelijke achtergrond, is welkom bij deze interessante avond, die begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren open. Toegang: € 5,= per persoon, inclusief koffie/thee.

Deze avond wordt u aangeboden door de Commissie Bezinning en Ontmoeting van de Protestantse gemeente te Hoogezand-Sappemeer.

Reactie toevoegen